Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:03:42, 22.10.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ  ИСБИЛЕРМЕНЛЕР  ҚЫТАЙҒА  БАРЫП  ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қәнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech - 2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳәм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳәм қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тәрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тәжирийбе алмасып қайтты.

Сапар Өзбекстан Республикасы сыртқы ислер министрлигиниң Нөкис қаласындағы Консуллық бөлими ҳәм Өзбекстан Республикасы Саўда-санаат палатасы тәрепинен шөлкемлестирилди.

Бүгинги күнде республикамыздың барлық аймақлары қатары Қарақалпақстанда да қурылыс жедел пәтлер менен әмелге асырылмақта. Қала ҳәм районларымызды жаңалаў шеңберинде билимлендириў, мәденият мәкемелери имаратларын, спорт комплекслерин қурыў сыяқлы көлемли жумыслар алып барылмақта. Сол ушын да делегацияның қурамына қурылыс секторынан 22 компания басшылары қамтып алынды. 

Сапар шеңберинде делегация ағзалары қытайдың жетекши машина қурылысы санааты өндирис кәрханаларынан бири - «Sany» корпорациясының жумысы менен танысты. Корпорацияның тийкарғы жумысы — арнаўлы қурылыс техникасын ислеп шығарыў.

Қарақалпақстан исбилерменлер делегациясының сапары мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳәм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тәрепинен Пекин қаласында өзбек-қытай бизнес-форумы шөлкемлестирилди. Оған қытайдың  қурылыс тараўынан тысқары аўыл-хожалығы, медицина, азық-аўқат, текстиль, инвестиция, фармацевтика, туризм бойынша 60 тан аслам кәрхана ҳәм компанияларының басшылары қатнасты. Илаж даўамында қатнасыўшылардың дыққатына Өзбекстанның социал-экономикалық раўажланыўындағы жетискенликлери ҳәм ең соңғы тенденциялар ҳаққында мағлыўматлар усынылды.  

 Қарақалпақстанның бай экономикалық потенциалы, «Нукус фарм» еркин экономикалық зонасында ҳәм басқа да киши өндирислик зоналарда шет елли инвесторлар ушын жаратылған қолайлықлар, жеңилликлер, жоқары қуўатлы және экспортқа бағдарланған өним ислеп шығарыўшы кәрханалар ушын преференциялар менен таныстырылды. Қарақалпақстанның туристлик потенциалы, бул тараўды жедел раўажландырыў ҳәм тийисли инфраструктураны жақсылаў бо­йынша әмелге асырылып атыр­ған илажлар менен таныс­тырылып, тарийхый орынлар ҳаққындағы видеороликлер ҳәм фото-слайд-шоулар жыйнал­ғанлардың итибарына усынылды.

Илажда Қытай халықаралық саўданы раўажландырыў кеңеси ўәкиллери шығып сөйлеп, Өзбекстанда экономиканы либералластырыўға, реал секторларды раўажландырыўға және киши ҳәм орта бизнестиң ролин күшейтиўге қаратылған бағдарламалар бойынша әмелге асырылып атырған жумысларға жоқары баҳа берди. Олар Қытайдың исбилерменлери Қарақалпақстандағы шериклери менен инвестициялық ҳәм саўда-экономикалық бирге ислесиўди орнатыўға үлкен қызығыўшылық билдирип атырғанын атап өтти. Кеңес ўәкиллери Қытай компанияларына Қарақалпақстанның тийисли кәрханалары менен коопера­цияны тереңлестириў бойынша ҳуқықый ҳәм техникалық жәрдем көрсетиўге таяр екенлигин айрықша атап өтти.

Илаж шеңберинде В2В форматындағы еки тәреплеме ушырасыўлар өткерилди. Онда Өзбекстанда боянтамырды қайта ислеў, жеңил санаат өнимлерин ҳәм қурылыс материалларын ислеп шығарыў, нефть-газ саласында және хызмет көрсетиў тараўында қоспа жойбарларды әмелге асырыў, сондай-ақ, Өзбекстан базарына жоқары технологиялық үскенелерди жеткерип бериў усыныс етилди. Қытайдың исбилерменлик орталығы  Қарақалпақстанда текстиль өнимин ислеп шығарыўды жолға қойыў, шығындыларды қайта ислеў заводын қурыў, боянтамыр тийкарында фармацевтикалық өнимди ислеп шығарыў мәселелери менен қызықсынды.   

Сапар жуўмағы бойынша 2018-жылдың апрель айында Қытай исбилерменлери топарының Қарақалпақстанға сапар етиўине келисип алынды. Еки тәреплеме сөйлесиўлер барысында мәмлекетлердиң хожалық басқарыў субъектлери арасында экспорт ҳәм импорт шәртнамаларына қол қойылды.

Солай етип, Қарақалпақстанлы исбилерменлердиң Қытай мәмлекетине сапары нәтийжели болды.

 М.ПИРНАЗАРОВА,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF