Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:55:02, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАРЛЫҒЫ ХАЛҚЫМЫЗ  ИЙГИЛИГИ УШЫН

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен 2018-жылды «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеялар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп белгилениўинде үлкен мақсет ҳәм исеним бар. Мәмлекетимиздиң экономикалық раўажланыўында шешиўши орында исбилерменлер ҳәм ислеп шығарыўшылар, фермер хожалықларының орны әҳмийетли. Ҳәр бир исбилермен өз шаңарағының молшылығын тәмийинлеп ғана қоймастан мәмлекетке де анағурлым пайда келтирип атырғанлығын күнделикли турмысымыздан көриўимизге болады.

Мәмлекетимиз Президенти елимиздиң бирлиги, тынышлығы ҳәм молшылығын тәмийинлеў мақсетинде бирқанша Пәрманлар, қарарлар қабыл етпекте. Усы Пәрман ҳәм қарарлардың мазмун-мәнисин, әҳмийетин халыққа жеткерип, машқалалы мәселелерди шешиўде партиямыздан сайланған депутатлар орынларда болып, халық арасында ушырасыўлар, оқыў-семинарлар шөлкемлестирмекте.

2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы Президентимиз қарарына бола аймақлардағы кем тәмийинленген шаңарақлардың жасаў жағдайларын үйренип, оларды мораллық ҳәм материаллық жақтан қоллап-қуўатлаў, ҳәр тәреплеме жәрдемлер көрсетиў ўазыйпаларын белгилеп алдық. Бул ўазыйпаларды орынлаўда район бойынша дүзилген 4 сектор жумыс ислемекте.

Ҳәр бир аймақтағы жасаўшы пуқаралардың шаңарақларына барып, жасаў жағдайлары менен танысыў, машқалаларын үйрениў, ҳәр бир пуқара өз шаңарағын бағыў ушын ҳәрекет етиў кереклигин, үй қапталы жер қыйтақларынан өнимли пайдаланыў, мәмлекетимиз тәрепинен берилип атырған жеңиллетилген кредитлер алып мал шарўашылығын, қусшылықты раўажландырыў бойынша түсиник жумыслары алып барылды. Балалықтан майып Майра Бердамбетова арзанлатыл­ған заманагөй турақ жай менен тәмийинленди. Усы жылы «Ғәрезсизлик» МПЖдан бир шаңарақ, «Дәўир» МПЖ аймағынан 1 шаңарақтың турақ жай менен тәмийинлениўи режеге киргизилди, 10 кем тәмийинленген шаңарақлардың үйлерине исленип атырған ири оңлаў жумыслары тамамланыў алдында, 6 пуқараға емлениў ушын медициналық жәрдем, 111 кем тәми­йинленген шаңарақлар ра­йондағы барлық кәсиплик аўқамлар тәрепинен бийпул турмыслық техникалар менен тәмийинленди.

Бул бағдардағы қайыр­қомлық илажлар жыл даўамында даўам етеди. Буннан гөзленген мақсет — халықтың разылығына ерисиў. Бундай ийгиликли ўазыйпалардың орынланыўында ҳәм қадағалаўда, район ҳәкимлиги, прокуратура, районлық ишки ислер бөлими, мәмлекетлик салық инспекциясы, районлық ҳаял-қызлар комитети, «Мәҳәлле» қайыр­қомлық қоры биргеликте жумыс алып бармақта.

Г.РАХМАНОВА,

ӨзЛиДеП Тахтакөпир районлық Кеңеси депутатлар топары жуўаплы хаткери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF