Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:05:33, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘСКЕРЛЕР АНТ ҚАБЫЛЛАДЫ

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискенинен соң пуқараларды мүддетли әскерий хызметке шақырыў системасын реформалаў бойынша үлкен жумыслар әмелге асырылды. Усының нәтийжесинде жәмийетимиздиң армияға болған көзқарасы түп-тийкарынан өзгерди.

Әскерий хызметкерлердиң социаллық-турмыслық шараятлары, азық-аўқат тәмийнаты түп-тийкарынан жақсыланды. Мүддетли әскерий хызметти өтеп резервке босатылған жаслардың жумысқа орналасыўы ҳәм жоқары оқыў орынларына оқыўға кириўи менен байланыслы жеңилликлер белгиленди. Булардың барлығы әскерий жәмәәтлерде саламат руўхый, әдеп-икрамлылық орталығы қәлиплесип, жаслар арасында әскерий хызметтиң абырайы кескин артыўында әҳми­йетли тәсир болды.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 13-январьдағы «Өзбекстан Республикасының пуқараларын мүддетли әскерий хызметке гезектеги шақырыў ҳәм белгиленген хызмет мүддетлерин өтеген әскерий хызметкерлерди Қураллы Күшлер резервине босатыў ҳаққында»ғы қарары тийкарында мәмлекетимиздиң бир қанша жаслары өзлериниң азаматлық миннети болған әскерий хызметлерин атқарыўға киристи.

Жақында пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлигине қараслы «Н» әскерий бөлиминде быйылғы шақырыўдағы әскерлердиң ант қабыллаў мәресими салтанатлы жағдайда болып өтти.

Салтанатлы илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов, әскерий бөлим басшылары, әскерлердиң ата-аналары ҳәм басқалар шығып сөйлеп, әскерлерди қутлықлады ҳәм оларға табыслар тиледи.

— Перзентлеримиз армия қатарында тек ғана зәрүрли әскерий таярлықтан емес, ал, физикалық ҳәм руўхый жақтан да шынығады. Олар өзлериниң пуқаралық жуўапкершилиги, яғный Ўатан қорғаўшысы сыпатындағы муқаддес жигитлик ўазыйпасын терең түсинип, өз елине пидайы инсанлар болып жетисетуғынына исенемен,-дейди Нөкис қаласынан шақырылыўшы Б.Есенбаевтың анасы Светлана Жоллыбаева.

Ҳақыйқатында да, бүгинги күнде армия­мыз мың-мыңлаған улларымыз ушын шын мәнисиндеги мәртлик, пидайылық, ҳақыйқый Ўатанды сүйиўшилик мектебине айланд­ы.

Илаж соңында кеше қатнасыўшыларына көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

Р.АРЗИЕВарнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF