Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:50:27, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖӘМИЙЕТИМИЗДЕ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫҢ ТУТҚАН ОРНЫ

Бизиң мәмлекетимиздегидей ҳаял-қызларға ҳүрмет ҳәм итибар қарататуғын ел дүньяда болмаса керек. Олар елимиз экономикасының еле де алға илгерлеўине өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып келмекте.

2018-жыл 2-февральдағы Өзбекстан Республикасы Президентиниң   «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысты түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы буның ай­қын мысалы. Усы пәрман тийкарында Өзбекстан ҳаял-қызлар комитетиниң жәмийеттеги белсендилигин арттырыў, ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтларын беккемлеў тараўындағы жумысларын жаңалаў мақсетинде комитеттиң тийкарғы ўазыйпалары белгиленди ҳәм оның жаңа структуралары тастыйықланды.

Бул қабыл етилген пәрман жәмийетимиздеги барлық ҳаял-қызлар тәрепинен қызғын қоллап-қуўатланбақта. Себеби, онда шаңарақ ҳәм жәми­йет сүйениши болған ҳаял-қызлар ушын жаңа имканиятлар, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, соның менен бирге, ҳаял-қызлар комитети ҳәм «Шаңарақ» орайының жуўапкершилигин арт­тырыўға айрықша итибар қаратылған. Атап айт­қанда, 2018-жылдың 1-апрелинен баслап, барлық аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынлары жанынан ҳаял-қызлар менен ислесиў ҳәм шаңарақларда руўхый әдеп-икрамлылық қәдириятларды беккемлеў бойынша қәниге лаўазымлары жумыс баслайды. Сондай-ақ, пәрманда шаңарақлық поликлиникалар санын көбейтиў ҳәм аўыллық орынларда, шыпакерлик пунктлеринде ҳаял-қызлар мәсләҳәтханаларын шөлкемлестириў нәзерде тутылған. Соның менен бирге, бурын ҳәр жылы Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлық 14 жастан 22 жасқа шекемги қызларға берилген болса, ендигиден былай жәмийет раўажланыўына салмақлы үлес қосқан белсенди ҳәм билимли 14 жастан 30 жасқа дейинги ҳаял-қызларға берилиўи белгиленген. Бул әлбетте, ҳаял-қызлардың өз үстинде көбирек ислеп, терең билим алыўы ҳәм жәмийетте еле де белсенди болыўында әҳмийетли орын тутады. Ҳақыйқаттан да, мәмлекетимиздиң раўажланыўында ҳаял-қызлардың атқаратуғын хызмети айрықша. Сонлықтан халық хожалығының барлық тараўларында жемисли мийнет етип атырған ҳаял-қызлар ушын «Муътабар аёл» көкирек нышанының шөлкемлестирилиўи бул бизлерге айрықша итибар ҳәм жуўапкершилик жүклейди.

Тахтакөпир районында да медицина, билимлендириў, спорт ҳәм исбилерменлик тараўында ерлер менен бир сапта мийнет етип атырған ҳаял-қызларымыз бизлердиң мақтанышымыз болып табылады. Усы орында жәмийетимиздиң алға илгерлеўине өзлериниң үлеслерин қосып атырған ҳаял-қызлардың сиясий ҳәм ҳуқықый саўатлылығының артқанлығы, олардың өз үстинде излениўшилигиниң нәтийжеси деп билемиз.

Ҳәзирги ўақытлары районымызда усы қабыл етилген пәрманның мазмун-мағанасын ҳәм оннан келип шығатуғын ўазыйпаларды түсиндириў бо­йынша ушырасыў ҳәм дөгерек сәўбетлерин өткерип, олардың пикир ҳәм усынысларын үйренбектемиз. Пурсаттан пайдаланып, республикамыздың барлық ҳаял-қызларын бүгинги бәҳәр байрамы менен қутлықлап, олардың шаңарақларына аман-есенлик, аўызбиршилик, қут-берекет, алдағы жумысларына раўаж тилеймиз.

А.АЛЛИЯРОВА,

Тахтакөпир районы ҳәкиминиң орынбасары, районлық ҳаял-қызлар комитети баслығы, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис сенаты ағзасы.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF