Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:45:45, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘҲӘЛЛЕЛЕРГЕ ИТИБАРДЫҢ  АЙҚЫН КӨРИНИСИ

Әзелден халқымызда мәҳәлле тәрбия ошағы, руўхыйлық бесиги саналып келинген. Халық арасында өз-ара меҳир-мүриўбет, жәрдемге мүтәж адамлардың ҳал- жағдайынан хабар алыў, бир-биреўге көмек бериў, той-мерекелерди көпшилик пенен бирге өткериў сыяқлы дәстүрлер ең биринши усы мәҳәлледен басланатуғынлығы бәршемизге белгили. Бүгинги күнде республикамызда 410 пуқаралар жыйынлары бар болып, олар жәмийетимиздиң социал-экономикалық турмысына белсене қатнасып келмекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 3-февраль күнги «Мәҳәлле инс­титутын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы менен Пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымларының жумысларын муўапықластырыў бойынша республикалық, қала ҳәм ра­йонлық Кеңеслери шөлкем­лес­тирилип, бул пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысының нәтийжелилигин арттырыўда, мәҳәлле институтын халыққа ең жақын ҳәм халықшыл структураға айландырыў ҳәм олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў және мәмлекетлик уйым­лар ҳәм пуқаралық жәми­йети институтлары менен өз-ара бирге ислесиўин еле де раўажландырыў бойынша жаңа қәдем болды.

Республикамызда өткен жылдың өзинде 5 пуқаралар жыйынларының имаратлары тазадан салынып, 32 пуқаралар жыйынларының имаратларына реконс­трукция ҳәм оңлаў жумыслары алып барылды. Және, басқа да Кеңеслерге ҳәр қыйлы мебельлер, компьютерлер алып берилди. Сондай-ақ, орынларда Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйым­ларының жумысларын муўапықластырыў бойынша қала ҳәм районлық Кеңеслерине Ҳүрметли Президентимиздиң саўғасы — хызмет бабындағы автомашиналар салтанатлы жағдайда тапсырылмақта.

Усындай илажлардың бири жақында пайтахтымызда болып өтип, онда Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысларын муўапықластырыў бойынша Шымбай, Хожели, Қоңырат, Беруний ҳәм Еллик­қала районлары Кеңеслерине Президент саўғасы «Матиз» хызмет автомашиналары салтанатлы жағдайда тапсырылды.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов бас­қарып барды.

Салтанатлы илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев ҳәм тараў басшылары шығып сөйлеп, мәмлекетимизде соңғы жыллары мәҳәлле институтының абыра­йын арттырыў тек ғана социаллық-экономикалық емес, ал, сия­сий, тәрбиялық ҳәм үлкен руўхый әҳмийетке ийе бол­ған тийкарғы ўазыйпа сыпатында белгиленип, елимизде пуқаралық жәмийетин раўажландырыўда оның исенимли сүйениш ҳәм тәсиршең күш болып хызмет етиўи ушын зәрүр шараятлар жаратыў бағдарында кең көлемли илажлардың әмелге асырылып атырғанлығын атап өтти ҳәм хызмет автомашинасына ийе болған районлық Кеңес басшыларын қутлықлады.

— Пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары жумысларының нәтийжелигин арттырыў, мәҳәлле институтын халыққа ең жақын ҳәм халықшыл системаға айландырыў, олардың материаллық-техникалық базасын күшейтиў мақсетинде республикамыздағы барлық қала ҳәм районлық Кеңеслер, «Мәҳәлле» фондларын жеңил автомашиналар менен тәмийинлеў режелестирилген болса, мине, бүгин бизлер дәслепкилерден болып хызмет автомашиналарына ийе болмақтамыз. Әлбетте, бул өз жумысларымызды еле де жақсы алып барыўда, алыс аймақлардағы пуқаралар жыйынлары менен өз-ара байланысымызды жақынлас­тырыўда жәрдем береди,-дейди хызмет автомашинасына ийе бол­ған Шымбай районлық Кеңесиниң баслығы Бахытлыбай Абдуллаев.

 Илажға тараў басшылары, пуқаралар жыйыны ақсақаллары ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.

Р.АРЗИЕВ, арнаўлы  хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: салтанатлы илаждан көринис.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF