Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:31:40, 25.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КЕҢ ТҮСИНИК БЕРИЛДИ

Мәмлекетимизде 2017-2021-жылларда Өзбекс­тан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегия­сында мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылысты жети­лис­тириў, нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин қорғаўдың кепилликлерин күшейтиў, экономика тармақларын ҳәм социаллық саланы раўажландырыў ҳәм либералластырыў, қәўипсизликти, миллет­лераралық татыўлықты ҳәм диний кеңпейилликти тәмийинлеў, терең ойланған, өз-ара пайдалы ҳәм әмелий руўхтағы сыртқы сия­сат жүргизиў мәмлекет ҳәм жәмийетти модерниза­циялаўдың әҳмийетли мақсетлери етип белгиленди.

Усы мақсетлерге ерисиўдиң әҳмийетли шәрти әмелге асырылып атырған реформалар, қабыл етилип атырған нызам ҳәм кодекслер, нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлер ҳәм мәмлекетлик бағдарламалардың толық әмелге асырылыўын тәмийинлей алатуғын, сондай-ақ, жәмийетлик-сия­сий ҳәм социаллық-экономикалық раўажланыў машқалаларын өз ўақтында анықлайтуғын ҳәм нәтийжели шешетуғын мәмлекетлик басқарыў системасының толық жумыс алып барыўы болып табылады.

Жақында пайтахтымыздағы «Жаслар орайы»нда Өзбекстан Республикасының Пуқаралық процессуал кодекси (жаңа редак­цияда), Экономикалық процессуал кодекси, Ҳәкимшилик суд жумысларын жүргизиў ҳаққындағы кодекси ҳәм «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў, сондай-ақ, айырым нызам ҳүжжетлерин өз күшин жойтқан деп табыў ҳаққында»ғы нызамларының мазмунын ҳәм әҳми­йетин кең жәмийетшиликке жеткерип бериў бойынша тастыйықланған ис-илажлар режесине тийкар Өзбекстан Республикасы Жоқарғы суды АҚШтың халық­аралық раўажландырыў агентлиги (UCAID) ҳәм БМШтың раўажландырыў бағдарламалары менен биргеликте  семинар шөлкемлестирилди.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов басқарып барды.

Семинарда Өзбекстан Республикасы Жоқарғы судының судьялары И.Тажиев, К.Тарийхов, М.Саидов, А.Тухташевлер нызам ҳүжжетлериниң әҳмийети, ондағы өзгерислер жөнинде жыйналғанларға кең түрде түсиниклер берди.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, республика Ҳаял-қызлар комитетиниң баслығы З.Ибрагимова, республикамыздағы барлық суд уйым­ларының басшылары менен судьялары, жергиликли ҳәкимият ҳәм ҳуқық қорғаў уйымларының ўәкиллери, республикамыздың барлық мәкеме ҳәм кәрханалардың ҳуқық мәсләҳәтшилери, исбилерменлер, пуқараларқатнасты ҳәм өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.

Р.АРЗИЕВ.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: илаждан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF