Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:36:10, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЕК ЖҮРГЕН ТОҚ ЖҮРЕР

Инсан өмирин гүзар жолға мегзетсек, әлбетте жолдың гедир-будыр, ойлы-бәленти болғанындай, адам баласының өмири де түрли сынақлардан ибарат. Ҳәр биримиз ҳадал мийнетимиз бенен аўыр сынақларды жеңип, жәмийетке келтирип атырған пайдамыз бенен халықтың қәлбинен ылайықлы орын ийелеўге умтыламыз.

Ал, айырым тепсе торды үзетуғын ғырстай жигитлердиң нызамсыз ҳәрекетлер менен пул табыўға, байлық арттырыўға урыныўларына ашынасаң. Әлбетте, олардың бундай нызамсыз ҳәрекетлерине күни келип шек қо­йылады ҳәм нызам алдында жуўап бериўине туўры келеди.

Усындай нызамсыз жолды гөзлеген Нөкис қаласы пуқаралары Азамат Абдимуратов ҳәм Юрий Владимирович Древальдың да ҳәрекетлерине ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен шек қойылды.

Ю.Древаль өткен жыл жаз мәўсими ақырларында танысы А.Абдимуратовтан нызамға қарсы рәўиште таярлаў, ийелеў, сақлаў қадаған етилген, төрт қағаз бөлегине оралған, жәми 2.32 грамм қурғақ ҳалындағы марихуана нәшебентлик затын жүз мың сумға баҳалап сатып алады. Кейин өзи жасайтуғын 21-киши район аймағында кетип баратырғанда ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери тәрепинен гүмандар шахс сыпатында иркиледи. Оған жеке тинтиў өткерилгенде кийип жүрген шортигиниң артқы қалтасынан төрт орамдағы қағаз бөлеги барлығы анықланды. Сол күни кешки саат 22.00 де А.Абдимуратов басқарып киятырған автомашина иркилип, ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери тәрепинен көзден өткерилгенде еки қағаз бөлегине оралған жәми 1.28 грамм муғдарындағы марихуана барлығы анықланды ҳәм айғақлы зат ретинде алынды.

«Тек жүрген тоқ жүреди» дейди халқымыз. Ислеген айып исиннен бүгинлиги пушайман болған олар әдил суд алдында жуўап берип, тийисли жазасын алды.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF