Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:40:10, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПАМЫЗ —  ӘДИЛЛИКТИ ОРНАТЫЎ

Бәршеге мәлим, суд — жәми­йетте нызам үстинлигин ҳәм әдилликти тәмийинлеўши ғәрезсиз ҳәкимият тармағы есапланады.

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёев Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине жоллаған Мүрәжатында «Мен бир пикирди қайталаўдан шаршамайман — халқымыз ҳәмме нәрседен үстин қоятуғын әдалатты турмысымызда шын мәнисинде орнатыў ең тийкарғы ўазыйпамызға айланыўы шәрт» деп, суд ҳәкимиятының еркинлигин тәмийинлеў бойынша судлар алдына айрықша әҳмийетли ўазыйпаларды жүкледи.

Пуқараларымыздың ҳуқық ҳәм мәплериниң қорғалыўын сөзсиз тәмийинлеў, нызамлы ҳәм әдалатлы қарарлардың қабыл етилиўи — судьяларымыздың жоқары профессионал маманлыққа, терең билим ҳәм ҳуқықый саўатлылыққа ийе болыўына тығыз байланыслы.

Мүрәжатта мәмлекетимизди келешекте ҳәр тәреплеме раўажландырыўға қаратылған тий­карғы ўазыйпалар белгиленип, бир қанша нызамшылық басламалары ҳәм тараўдағы реформаларды даўам еттириў мақсетинде Олий Мажлис жанындағы суд ҳәки­мияты еркинлигин тәми­йинлеўге көмеклесиў комиссиясын дүзиў усыныс етилди. Бул комиссияға адамлардан келип түсип атырған мүрәжатларды, халық пенен тиккелей ушырасыў ҳәм пикирлесиў процесинде ушырасып атырған мәселелерди улыўмаластырыў, парламент­лик сораў арқалы ҳақыйқый жағдайды талқылаў, Жоқарғы суд ҳәм  Судьялардың жоқар­ғы кеңеси менен бирге машқалаларды шешиў илажларын көриў ўазыйпалары жүклетилетуғынлығы айтып өтилди.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 22-январь күни «2017-2018-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеялар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарлама ҳаққында»ғы Пәрманы қабылланды.

Бәршемизге мәлим, бүгинги күнде суд-ҳуқық системасында судлардың ҳақыйқый еркинлигин тәмийинлеў, суд кадрларын таңлап алыўдың демократиялық ҳәм жәриялылық механизмин жетилистириў бойынша комплексли илажлар әмелге асырылмақта. Орынларда ҳәкимшилик ҳәм экономикалық судлардың шөлкемлестирилгени әдил суд­лаўға ерисиў дәрежесин арттырыў имканиятын береди.

Соның менен бирге, Ҳәрекетлер стратегиясының орынланыўын тәмийинлеў бағдарында ҳәм Ҳүрметли Президентимиздиң 2017-жыл 22-декабрьдеги Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў мақсетинде нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм суд-ҳуқық системасын буннан былай да реформалаў тараўында — пуқаралардың жеке турмысына қол қатылмаслықтың конституциялық кепилликлери, соның ишинде, тинтиў ҳәм телефон арқалы сөйлесиўлерди тыңлап турыўға санкция бериў ҳуқықын суд­ларға өткериў, Олий Мажлис жанында суд ҳәки­мияты еркинлигин тәмийинлеўге көмеклесиў бо­йынша комиссияны шөлкемлес­тириў арқалы және де беккемлеў, миллий қәўипсизлик уйымлары системасын түп-тийкарынан реформалаў, ўақытша сақлаў, тергеў қамақханалары, жазаны өтеў мәкемелерин видеобақлаў системалары, жол-патруль ҳәм патруль-пост хызметлерин мобиль видеокамералар менен тәмийинлеў, патруль хызметиниң стационар постларының санын оптималластырыў нәзерде тутылмақта.

2018-жыл мәмлекетимизде «Жедел исбилерменлик, иннова­циялық идеялар ҳәм техноло­гияларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп белгиленди. Демек, бул өз гезегинде исбилерменлик субъектлериниң ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўда суд­ларға және де үлкен жуўапкершилик жүклейди.

Б.КЕЎНИМЖАЕВА,

Нөкис районлар аралық экономикалық судының судьясы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF