Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:36:07, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАС ЖУРНАЛИСТЛЕР МЕНЕН ШЕБЕРЛИК САБАҚЛАРЫ

Өткен күни пайтахтымыздағы «Жаслар орайы»нда Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлими, Республика «Жаслар орайы» Қарақалпақстан бөлими ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң журналистика кафедрасы менен биргеликте жас журналистлердиң 1-медиафорумы шөлкемлестирилди.

Илажда Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлими баслығының орынбасары А.Ембергенов, ҚМУ журналистика кафедрасы доценти М.Жумамуратова, Қарақалпақстан телерадиокомпаниясы баслығының орынбасары Н.Жақсымуратова ҳәм басқалар шығып сөйлеп, медиафорумның шөлкемлестирилиўи тараўда жумыс оперативлилигин күшейтиў, журналистика тәлим бағдарында оқып атыр­ған студентлердиң билим ҳәм көнликпелерин арт­тырыўда жақсы нәтийжелер беретуғынлығына исеним билдирди.

— 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарламаның қабыл етилиўи тараў хызметкерлериниң алдына жаңа ўазыйпалар ҳәм мақсетлер қоймақта. Атап айт­қанда, журналистлеримиздиң турмысымыздың барлық тараўларына еле де терең кирип барыўы, жәмийетимизде жүз берип атырған ҳәр қандай ўақыя­ларды кеңирек ашып бериўи, пуқараларымызды ойландырып жүрген, олардың күнделикли турмысында ушырасып атырған машқалаларды алып шығыўда терең таллаў, шешимин излеў олардан еле де пида­йылық, дөретиўшилик қатнас ҳәм белсендилик талап етилмекте. Сонлықтан да, биринши мәрте өткерилип атырған медиафорум жас журналистлердиң билим ҳәм көнликпелерин арттыратуғынлығына исенемиз,-дейди «Нөкис ҒМ» радиосының директоры Б.Елманов.

Илаж шеңберинде баспасөз, телевидение, радио ҳәм интернетте жумыс ислеп атырған тәжирийбели журналистлер секцияларға бөлинген ҳалда  жасларға өз жөнелислери бойынша шеберлик сабақларын өтти. Оған университеттиң журналистика қәнигелигиниң студентлери, республика «Жаслар Орайы» қасында шөлкемлестирилген «Жас журналистлер» клубы ағзалары, академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжлериниң оқыўшылары қатнас­ты. Бундай медиафорумларды турақлы түрде жийи өткериўге келисилди.

 Р.АРЗИЕВ.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: илаждан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF