Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:23:54, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СУЎ — БИЙБАҲА БАЙЛЫҚ

Усы жыл 2-февральда Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң басшылығында болып өткен экологиялық жағдайды жақсылаў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бағдарындағы жумысларды талқылаў, ең әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп алыўға бағышланған мәжилис баянламасынан келип шығып, жақында «Суўшы» жәмийетлик бирлеспеси Өзбекстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги, Европа аўқамына қараслы Орайлық Азия аймақлық экология орайы ҳәм оның Өзбекстандағы ўәкилханасы менен биргеликте «Өзбекстанда суў, қоршаған орталық мәселелери бойынша хабардарлықты арттырыў ҳәм бирге ислесиўди раўажландырыў» жойбары шеңберинде семинар болып өтти. Оған усы жойбарды шөлкемлестириўшилер, суў ҳәм экология бағдарында жумыс алып барып атырған қәнигелер, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Илажды Халықаралық Аралды қутқарыў фонды Нөкис филиалы директоры Р.Көшеков басқарып барды. Семинарда жойбар қәнигеси А.Хужақулов «Суў ­ тиришилик арқаўы», «Суў ­ жер жүзинде ең әзиз байлық», «Өзбекстан Республикасы аўыл хожалығында жер ҳәм суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў», сондай-ақ, жойбардың ғалаба хабар қураллары бойынша қәнигеси Б.Мухаммадиев «Глобал ыссының пүткил дүньяға ҳәм инсан турмысына көрсететуғын тәсири» атамасында жыйналған­ларға кең түрде түсиник берди.

Атап өтилгениндей, суў жер жүзиндеги ең бийбаҳа байлық сыпатында қәдирленеди. Жер шарының 71 проценти суў менен қоршалыўына қарамастан оның пайдаланыўға жарамлы бөлеги 2,8 процентти қурайды. Планетамызда халық санының көбейип барыўы ҳәм климаттың өзгериўи нәтийжесинде суў сақлаўшы тәбий­ғый орталықлар қысқарып бармақта. Республикамызды суў менен тәмийинлеп турған Әмиўдәрья ҳәм Сыр­дәрьяда 2050-жылға барып суўдың муғдары 10-13 процентке кемейиўи мүмкин екенлиги изертлеўшилер тәрепинен болжанбақта. Сонлықтан бул жағдайды кең жәмийетшиликке түсиндириў бүгинги күнниң актуал мәселелеринен саналады.

Пикирлесиў тәризинде болып өткен семинарда суў жетиспеўшилиги шараятында суў ресурсларынан ақылға уғрас пайдаланыў, егислик майданларда суўды үнемлейтуғын суўғарыў технологияларын енгизиў, сондай-ақ, қоршаған орталықты таза тутыўды үгит-нәсиятлаўда тараў қәнигелери ғалаба хабар қураллары хызметкерлери менен бирге шөлкемлескенлик пенен жумыс алып барыў бойынша  ўазыйпалар белгилеп алынды.

А.ОРАЗОВ,  арнаўлы  хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF