Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:04:47, 29.07.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАСЛАЎЫШ КЛАССЛАРДА  ҲӘПТЕСИНЕ 5 КҮНЛИК ОҚЫЎ

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен билимлендириў тараўының барлық басқышларында реформалар әмелге асырылмақта. Усылардың бири улыўма билим бериў мектеплеринде 11 жыллық оқыў менен бирге баслаўыш классларда ҳәптесине 5 күнлик оқыўдың енгизилиўи болып табылады.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 9-февральдағы жыйналыс қарарына бола улыўма билимлендириў мектеплериниң баслаўыш классларын (1-4-класслар) ҳәптесине 5 күнлик оқыў барысына өткериў ўазыйпасы белгиленген еди. Бул тапсырманың орынланыўы бойынша Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң усы жыл 16-февральдағы 43-санлы буйрығына муўапық быйылғы жылы 1-марттан баслап республикамыздың барлық улыўма билим бериў мектеплериниң 1-класс оқыўшылары ҳәптесине 5 күнлик оқыўға өтеди. Жаңа оқыў жылынан баслап басқышпа-басқыш 2-3-4-класс оқыўшылары да ҳәптесине 5 күн оқыйтуғын болады.

Буннан гөзленген тийкарғы мақсет — ата-аналар перзентлери менен көбирек бирге болыўға, шаңарақлық дем алыўға имканият жаратылады. Ата-ана  ҳәм перзент ортасындағы меҳир-мүриўбет, шаңарақлық үрп-әдет, дәстүрлер беккемленеди.

— Усы жыл 24-февраль күни республикамыздағы барлық улыўма билим бериў мектеплеринде оқып атыр­ған баслаўыш класс оқыўшыларының ата-аналары, оқытыўшылар, жетекшилер, психологлар менен бирге жыйналыслар өткериўди, үгит-нәсият жумысларын алып барыўды режелестиргенбиз, - дейди Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң бөлим баслығы Муратжан Әсеметдинов. — Бундай имканият арқалы оқыўшылар ата-аналары менен биргеликте театр, музей ҳәм тарийхый орынларға саяхат жасайды. Ҳәптениң шемби күнлери мектеплерде оқыўшылардың қызығыўшылығы, өзлериниң қәлеўи менен пән дөгереклери, спорт секциялары ҳәм руўхый-ағартыўшылық илажлар, мәселен, мийнет нураныйлары менен ушырасыўлар өткериледи. Булар арқалы олардың басып өткен өмир жолларынан оқыўшылар өрнек алады.

Психологлардың пикирине жүгинсек, ҳәмме нәрсениң шегарасы болса ғана нәтийжеге ерисиледи. Әсиресе, баслаўыш класс оқыўшыларының шаршағанын шығарыўға илажы болғанынша көбирек ўақыт ажыратыў керек, себеби, олар ушын 6 күнлик оқыў аўырлық туўдырады.

— Мениң үш балам бар, үлкени 1-санлы қәнигелестирилген мектепте 3-класс,  екинши балам 1-класста оқыйды. Балаларымды оқыўларына жиберип, кишкенесин балалар бақшасына апараман. Өмирлик жолдасым жумыс­қа ерте кетип, кеш келеди. Мен де мәкан пуқаралар жыйынында жумыстаман. Қалаберди, үйдиң жумыслары менен бәнт болып, балаларым менен шуғылланыўға жетерли ўақыт болмас еди. Бул имканият перзентлерим менен бирге болып, оларға көбирек итибар бериўге, театр, музей, бас­қа да мәдений орынларға балаларымыз бенен бирге барыўға мүмкиншилик береди, деп ойлайман, - дейди аналардың бири Камила Айтымбекова.

Перзентлер ата-аналарының баўырында көбирек болса пикирлери өткирлеседи, меҳирге тояды, исеними артып, олардан күш алады.

 Б.КАРАМАТДИНОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF