Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:53:33, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БЕЛСЕНДИЛЕР  ХОШАМЕТЛЕНДИ

Елимизде пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлери менен нызамлы мәплерин қорғаў, жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм мәмлекет қәўипсизлигин тәмийинлеў, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў және профилактикасы бойынша ҳуқықый сис­тема жаратылған болып, онда ишки ислер уйымлары әҳмийетли орын ийелейди.

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң республикадағы бир қатар министрликлер менен биргеликтеги «Үлгили милиция таяныш пунктлери арасында таңлаўлар өткериў ҳаққында»ғы қоспа қарары қабыл етилип, усы тийкарда ҳәр жылы үлгили милиция таяныш пунктлери анықланып келинбекте.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигинде өткен жылдың жуўмағы бойынша жәмийетте нызам үстинлигин тәмийинлеў, инсан, шаңарақ, жәмийет ҳәм мәмлекеттиң ҳуқықый мәплерин қорғаў, халықтың ҳуқықый мәдениятын жетилистириў, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, диний экстремизмге қарсы гүресиўде ишки ислер уйымлары хызметкерлериниң жәмийетшилик пенен тығыз бирге ислесиўин, сондай-ақ, халық ишине кирип барыўда үлгили жумыс алып барып атырған профилактика инспекторларын, белсендилик көрсетип киятырған мәҳәлле ақсақаллары ҳәм сақшыларын, оның мәсләҳәтшилерин, ҳаял-қызлар Кеңеси басланғыш шөлкем басшыларын анықлап, оларды мүнәсип сыйлықлаў мақсетинде «Ишки ислер уйымларының үлгили таяныш пункти» таңлаўының тийкарғы ҳәм қосымша номинациялар бойынша сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Дәслеп республикамыздың барлық қала ҳәм ра­йонларынан келген қатнасыўшылардың өз аймақларының жетискенликлерин сәўлелендириўши көргизбе шөлкемлестирилди.

Соң Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, Республика Ҳаял-қызлар комитетиниң баслығы З.Ибрагимова шығып сөйлеп, бәрше таңлаў қатнасыўшыларын қутлықлады.

— Мәмлекетимизде ишки ислер уйымларының жетискенликлери, соның менен бирге тараўдағы кемшиликлерди сапластырыўға байланыслы бир қатар нызам ҳүжжетлер қабыл етилип, бул бойынша дәстүрий илажлар шөлкемлестирилип, ҳуқықбузарлықлар профилактикасында жаңа жумыс усылларын қолланыў, халық ҳәм жәмийетшилик пенен жақыннан пикирлесиўди жолға қойыў мақсетинде шөлкемлестирилип атырған бундай таңлаўлар, әлбетте, жумысларымызды нәтийжели алып барыўда өз нәтийжесин беретуғынына исенемиз,-дейди таңлаў қатнасыўшысы, Беруний районындағы «Бостан» мәкан пуқаралар жыйыны профилактика инспекторы, лейтенант Арыслан Хожаназаров.

Таңлаў жуўмағында Шымбай районындағы «Шахтемир» мәкан пуқаралар жыйынына хызмет көрсетиўши 161-санлы ишки ислер уйымының тая­ныш пункти биринши орынды ийеледи ҳәм Өзбекистан Республикасы бас­қышына жоллама алды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Әлеўов, тараў басшылары ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Таңлаў соңында қатнасыўшыларға министрликтиң «Арал жулдызлары» ансамблиниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

Р.АРЗИЕВ, арнаўлы

хабаршымыз.

 СҮЎРЕТТЕ: таңлаў жеңимпазлары

Автордың түсирген сүўрети.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF