Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:46:49, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАЙТА  ТИКЛЕНЕТУҒЫН  ЭНЕРГЕТИКАНЫ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ  ЖОЛЫНДА

Президентимиз басламасы менен қабыл етилген мәмлекетимизди 2017-2021-жылларда раўажландырыўды гөзлеген Ҳәрекетлер стратегиясы терең тал­қыланған, кең көлемли реформаларды өз ишине алатуғын үлкен бағдарлама сыпатында ҳәр биримиздиң жумысымызда жол-жоба хызметин атқарары сөзсиз. Бағдарламаның әҳмийетли тәрепи, онда ҳеш бир тараў шетте қалмағанлығы менен қунлы.

Буның айқын мысалы, мәмлекетимизде экономика ҳәм социаллық салада энергияның нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы жойбарлар режелестирилип, илажлар әмелге асырылмақта. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 26-майдағы «2017-2021-жылларда қайта тикленетуғын энергетиканы буннан былай да раўажландырыў, экономика тармақларында ҳәм социаллық салада энергияның нәтийжелилигин арттырыў илажлары бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тараўды раўажландырыўға арналған көрсетпе бола алады.

Әҳмийетлиси, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкар­ғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында қайта тикленетуғын энергия дәреклеринен пайдаланыўды кеңейтиў, өндиристиң энергия сыйымлылығын қысқартыў, миллий илимий-техникалық қолланбалардан ҳәм сынақтан өткен халықаралық энергияны үнемлейтуғын алдын­ғы технологиялар изертлеўлерин әмелиятқа мақсетли енгизиў тараўында белгиленген тийкарғы бағдарларды жүзеге шығарыў тийкарғы ўазыйпалар етип белгиленди. Сондай-ақ, қайта тикленетуғын энергия дәреклерин раўажландырыў тараўында инновациялық технологияларды, илимий-техникалық қолланбаларды енгизиў ҳәм энергияның нәтийжелилигин арттырыў, энергияны үнемлейтуғын буйымлар ҳәм әсбап-үскенелерди ислеп шығарыў және жергиликлестириўди, соның ишинде, технологияларды трансферлеў ҳәм инженерлик орайларын шөлкемлестириў жолы арқалы кеңейтиў нәзерде тутылмақта. Заманагөй энергия нәтийжелилиги ҳәм энергияны үнемлейтуғын технологиялар тийкарында бар өндирислик қуўатлылықларды модерниза­циялаў, техникалық ҳәм технологиялық қайта үскенелеў және жаңаларын жаратыў арқалы ислеп шығарылып атырған өнимлердиң энергия сыйымлылығын азайтыў тараўдың алға илгерилеўине жәрдемин тийгизери анық.

Бүгинги күнде қарардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде «Ўздавэнергоназорат» инспекциясының Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими хызметкерлери кәрхана, шөлкемлер ҳәм исбилерменлер менен ушырасыў, семинарларда заманагөй энергия үнемлеўши технологияларды өндиристе пайдаланғанда жоқары нәтийжелерге ерисиў мүмкиншилиги бар екенлиги ҳаққында түсиндириў жумысларын алып бармақта.

 Б.УЗАҚОВ,

«Ўздавэнергоназорат» инс­пекциясы Қарақалпақстан Республикасы

аймақлық бөлими инспекторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF