Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:50:51, 16.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НЫЗАМ ҚАҒЫЙДАЛАРЫН  ҮЙРЕНИЎГЕ АРНАЛДЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети тәрепинен 2018-жыл 9-январьда Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев тәрепинен қабыл етилген «Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ҳәм «Бәсекилик ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының айырым статьяларына өзгерис киргизилгенлигин тараў хызметкерлерине түсиндириў, үгит-нәсиятлаў бо­йынша илаж болып өтти.

Оған жергиликли акционерлик жәми­йетлери ағзалары ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнас­ты. Илажды усы комитет баслығының орынбасары А.Қа­йыпбергенов басқарып барды. Онда Қарақалпақстан Республикасы баҳалы қағазлар базарын муўапықластырыў ҳәм раўажландырыў орайы инспекциясы бөлим баслығы А.Бекбулатов, комитеттиң бөлим баслығы Б.Исмайлов ҳәм  басқалар сөзге шығып, қабыл етилген ҳүжжеттиң мазмун  әҳмийетине айрықша тоқтап өтти. Сондай-ақ, усы жылдың 22-январь сәнесинде қабыл етилген «2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жедел исбилерменликти, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарлама ҳаққында»ғы Пәрман талапларынан келип шығып, ислениўи ти­йис бол­ған  ўазыйпалар белгилеп алынды.  Соны айрықша атап өтиў керек, нызамның  8-статьясы сыңар ҳәм бағынышлы хожалық жәмийетлери деп аталып, жәми­йет акционерлик жәмийет ямаса жуўапкершилиги шекленген жәмийет көринисиндеги сыңар ҳәм бағынышлы хожалық жәми­йетлерине ийе болыўы мүмкин деп көрсетилген. Өз гезегинде бул ҳүжжет акционерлик жәмийетлер тәрепинен шығарыл­ған акцияларды биринши гезекте инвесторларға ҳәм пуқаралар­ға сатып, жәмийетке қосымша инвестиция алып кириўди ҳәм жәмийетти бас­қарыўда жәриялылықты тәми­йинлеўден ибарат. 

Илаж соңында тараў хызметкерлери өзлерин қызықтырған сораўлары бойынша қәнигелерге мүрәжат етип, тийисли жуўаплар алды.

А.ОРАЗОВ,  арнаўлы  хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF