Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:39:06, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЫҢЛАЎШЫЛАРДЫҢ  БИЛИМИ ЗАМАНҒА САЙ  ЖЕТИЛИСТИРИЛМЕКТЕ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары хызметкерлериниң билимин жетилистириў бо­йынша Оқыў курсында 2017-2018-оқыў жылында бир қатар унамлы жумыслар әмелге асырылып атыр.

Атап айтқанда, усы оқыў жылында оқыў курсының Реже кестесине муўапық, жәми 540 хызметкерлердиң билимин жетилистириў жобаластырылған ҳәм соннан өткен жылдың сентябрь, декабрь айларында 68 пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары), 65 пуқаралар жыйыны жуўаплы хаткерлери, 65 диний-ағартыўшылық ҳәм руўхый әдеп-икрамлылық тәрбия мәселелери бойынша кеңесгөйлери ҳәм 26 «мәкан сақшысы» жәмийетлик дүзилмеси басшылары жәми 224 хызметкер өз билимлерин жетилистирди ҳәм олар­ға сертификатлар тапсырылды.

Оқыў курсында «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының әмелге асырылыўын тәмийинлеўде пуқаралар жыйынлары хызметкерлериниң кәсиплик ҳәм басқарыў шеберликлерин буннан былай да жетилистириў, оларға методикалық жәрдемлер бериў көзде тутылған.

Бул бағдарда белгиленген ўазыйпалар оқыў режеси тийкарында жасларды руўхый жақтан жетилискен әдеп-икрамлы етип тәрбиялаў, кәсипке бағдарлаў ҳәм киши, жеке ҳәм шаңарақлық исбилерменликти раўажландырыў, халықты социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў, жәмийетлик қадағалаў, аймақларды абадан­ластырыў, көгалландырыў, экологиялық тазалықты сақлаў, тынышлықты тәмийинлеў мәселелери ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары хызметкерлериниң ҳуқықый, социаллық ҳәм экономикалық билимлерин жетилистириўден ибарат.

Оқыў курсында сабақлар шәртнама тийкарында Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиўши бийғәрез институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бо­йынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, тийисли минис­трликлердиң әмелиятшы қәнигелери ҳәм республикамыздағы жоқары оқыў орынларының профессор-оқытыўшылары тәрепинен оқытылып келинбекте. Тыңлаўшылар Нөкис қаласындағы үлгили мәкан пуқаралар жыйынларына тәжирийбе алмасыўына, сондай-ақ, мәдений дем алыўы ушын театр ҳәм музейлерге алып барылмақта.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен 2017-жыл 22-августта тастыйықланған график тийкарында ҳәр жума күни Министрлер Кеңеси Баслығы орынбасарлары, секретариат баслықлары, тийисли министрликлер ҳәм жәмийетлик шөлкемлер басшыларының қатнасыўында оқыў курсы тыңлаўшылары менен семинар-ушырасыўлар шөлкем­лестириў жолға қойылған. Сондай-ақ, оқыў курсы тыңлаўшыларынан келип түскен пикир-усыныслар тийкарында «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары ҳаққында»ғы Нызам талапларының мазмун-мәнисин еле де кеңирек түсиндириў ҳәм пуқаралар жы­йыны диний-ағартыўшылық ҳәм руўхый әдеп-икрамлылық тәрбия мәселелери кеңесгөйлериниң диний билимлерин еле де жақсылаў бойынша Әдиллик минис­трлиги ҳәм Қарақалпақстан Мусылманлары қазыяты менен келисилген график тийкарында қосымша сабақлар өткерип атырмыз. 

Оқыў режеге муўапық, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 7-февральдағы «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманы терең түсиндирилмекте. Нәтийжеде тыңлаўшыларда Президентимиз басламасы менен қабыл етилген усы ҳүжжеттиң ҳақый­қатында да «мәмлекетимиз раўажланыўының кепили» екенлигине беккем исеним пайда болмақта.

Тыңлаўшылар билимин жетилистириў ўақтында алған билимлери пуқаралар жыйынлары жумысларын және де жетилистириў ҳәм тәртипке салыўда өзиниң унамлы тәреплерин тийгизетуғынлығын билдирмекте. Атап айтқанда, тәжирийбели оқытыўшы қәнигелер пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша Нөкис районлық Кеңесиниң баслығы орынбасары Х.Елмуратов, юридика илимлериниң кандидаты, доцент З.Реймова, юридика илимлериниң кандидаты, доцент С.Утемуратовалар тәрепинен «Өзбекистанда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары шөлкемлестирилиўиниң ҳуқықый тийкарлары. Пуқаралар жыйынлары хызметкерлерин жумысқа қабыллаў ҳәм босатыў, мийнет шәртнамасын рәсмий­лестириў, мийнет дәптершесин жүргизиў тәртип-қағыйдалары. Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары, комиссиялары, хызметкерлер ҳәм белсендилери ўазыйпаларына тийисли ҳүжжетлерди жүргизиў, сақлаў ҳәм архивлестириў қағыйдалары», «Мәҳәлле тарийхына тийисли номенклатура тийкарында ҳәр бир мәҳәлледе архив ҳүжжетлерин қәлиплестириў», «Мәҳәлледе жәмийетлик руўхый орталықтың турақлылығын тәмийинлеў, диний экстремизм, терроризмге қарсы гүресиўде пуқаралар жы­йынларының ўазыйпалары» атамасындағы баянатлар тыңлаўшыларда унамлы тәсир қалдырмақта.

Пуқаралар жыйынлары жумысларында нызамда белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыўда инновациялық идеялар ҳәм технологиялардан пайдаланыўдың әҳмийети өз алдына. Усы жөнелисте оқыў курсында үгит-нәсият көргизбели материаллар таярлаў, мәлимлеме коммуникация технологиялары, интернет тармақлары, электрон почта программаларынан пайдаланыў көнликпелерин раўажландырыў мақсетинде арнаўлы сабақлар Ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы оқытыўшылары тәрепинен сапалы өткерилип атыр.

Бул өз гезегинде оқыў курсы ҳәм жоқары оқыў орынларының профессор-оқытыўшылары ҳәм әмелиятшы қәнигелер менен тығыз байланыс жолға қойылғаны менен заман талабына сай дәрежеде жеделлескенин атап өтиўимиз тийис.   

Б.ДОСЫМБЕТОВ,

 Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйым­лары хызметкерлериниң билимин жетилистириў бойынша Оқыў курсы директоры ўазыйпасын атқарыўшысы.           

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF