Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:09:10, 16.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ОЛАРҒА ҚОЙЫЛҒАН  ТАЛАП ҲӘМ ЎАЗЫЙПАЛАР

CEFR common (Europe Frame Reference) — улыўма Европалық баҳалаў системасы болып, Европа мәмлекетлеринде қәлиплескен. Бул баҳалаўдың баслы ўазыйпасы түрли мәмлекетлерден келген эмигрантлардың билим дәрежесин анықлаўда, оларды оқыўға ямаса жумысқа жайластырыўда ҳәм шет тиллерин оқытыўда билимлендириў системасында пайдаланылады. CEFR тийкарынан 3 ири дәрежеге бөлип көрсетилген А, B, C ҳәм усыннан келип шыққан ҳалда майда бөлимшелерге бөлинген. Бунда А,  ­ басланғыш (Basic User), B ­ орта (Independent User) ҳәм С ­ еркин билим (Proficient User) басқышлары етип белгиленген.

Билимлендириўдиң барлық басқышлары болған улыўма орта, арнаўлы, жоқары билимлендириў ҳәм оннан кейинги билимлендириў питкериўшилериниң таярлық дәрежесине қойылатуғын талаплар белгилеп алынды. Бул стандарт Европа кеңесиниң талапларынан ислеп шығылды ҳәм орынларға усынылды. Және де англиялы эксперт Род Балайто тәрепинен толық экспертизадан өткерилип жетилистирилди. Ол республикамыздағы гүллән оқыў орынларын үйрене отырып,   CEFR дәрежелерин төмендегише бөлистиреди:

А1 — орта мектептиң басланғыш класс (4-класс) питкериўшилери (басланғыш дәреже);

А2 — орта мектептиң 9-класс питкериўшилери (таяныш дәреже);

А2+ тереңлестирип оқытылатуғын қәнигелестирилген мектеплердиң 9-класс питкериўшилери (күшейтилген дәреже);

В1 — шет тилине қәнигелестирилмеген академиялық лицей питкериўшилери, кәсип-өнер колледж питкериўшилери, шет тилине қәнигелестирилген академиялық лицей питкериўшилери 2-шет тили (еркин дәреже);

В1+ шет тилине қәнигелестирилген академиялық лицей питкериўшилери (еркин баслан­ғыш дәреже);

В2 — жоқары билимлендириў орынларының бакалавр басқышы питкериўшилери (еркин сөйлесиў дәрежеси);

В2+ жоқары билимлендириў орынларының бакалавр басқышы питкериўшилери 2-қәнигелиги шет тили; жоқары билимлендириў орынларының қәнигелиги шет тили болған бакалавр питкериўшилери; қәнигелиги шет тили болмаған магистратура басқышы питкериўшилери (күшейтилген еркин сөйлесиў дәрежеси);

С1 — жоқары билимлендириў орынларының қәнигелиги шет тили болған магистратура питкериўшилери (еркин сөйлесиў дәрежеси);

С1+ қәнигелиги шет тили бол­ған үлкен илимий хызметкер-излениўшилер (күшейтилген еркин сөйлесиў дәрежеси).

Усы көрсетпелерге тийкарлана отырып, тийисли билим дәрежесине қарай авторлар тәрепинен тастыйықланып жазылған сабақлық китаплар баспадан шықпақта ҳәм оқыўшылар қолларына берилмекте. Солай екен, республика көлеминде ҳәр бир шет тили пәни оқытыўшысы менен бир қатарда бәрше оқыў орынларындағы оқыўшылар жоқарыдағы бул ҳаққында толық хабардар болыўы тийис.

Лиза АЛДЕНОВА,

Нөкис автомобиль жол хожалығы ҳәм хызмет көрсетиў кәсип-өнер

колледжиниң инглис тили пәни оқытыўшысы.

Үмит БИЖАНОВА,

Нөкис юридика колледжиниң инглис тили пәни оқытыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF