Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:34:04, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШАҢАРАҚ МӘДЕНИЯТЫН  АРТТЫРЫЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Шаңарақ — адамға ығбал-бахыт келтириўши ҳәм әўладлар даўамлылығын тәмийинлеў уйытқысы, жәмийеттиң пүтинлиги, тыныш-татыўлығын кепиллеўши қорған. Ал, оның аўызбиршилиги болса, жәмийетимиз раўажланыўының тийкарғы күши. Сонлықтан да, ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен баслап мәмлекетимизде халықтың денсаўлығын беккемлеў ушын медицина тараўында реформалар әмелге асырылып атырғаны сөзимиздиң тастыйығы. Әсиресе, шаңарақ, аналық ҳәм балалық мәмлекетимиз тәрепинен қорғаўға алынғаны буның айқын мысалы.

Тилекке қарсы, бүгинги күнде де жәмийетимизде жақын ағайинлер арасында, сондай-ақ, ерте турмыс қурыў сыяқлы зыянлы иллетлердиң ақыбетинен жас шаңарақлар ажырасып кетиўи сыяқлы унамсыз ўақыялар ушырасып атыр­ғаны өкинишли.

Халқымыз дүньяда ҳеш кимнен кем болмаўы, перзентлеримиздиң бизден көре билимли, күшли ҳәм әлбетте, бахытлы болып жасаўы ушын бар имканиятлардан пайдаланып, мәнаўий тәрбия арқалы, шаңарақлардың аўызбиршилигин сақлаўға ҳәрекет етиўимиз тийис.

Мәдений мийрас — ата-бабаларымыздың умытылмас салт-дәстүр, үрп-әдетлери, шаңарақ қурыўдағы тәжирийбелери, олардың бийбаҳа ақыл-нәсиятлары жаслардың билимин, санасын байытады.  

 «Саламат әўлад ушын» халықаралық қайырқомлық фондының Қарақалпақстан Республикасы филиалы Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў Жәмийетлик фондының «Шаңарақта әўладлар аўызбиршилиги — саламат келешек» грант жойбарын жеңип алған еди.

Усы жылдың 2-6-февраль күнлери Қараөзек районының «Қойбақ» аўыл пуқаралар жыйыны имаратында «Саламат әўлад ушын» халық­аралық қайырқомлық фондының Қарақалпақстан Республикасы филиалының Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў Жәмийетлик фонды тәрепинен қаржыландырылған «Шаңарақ ағзалары арасындағы қарым-қатнас психологиясы» ҳәм де «Ата-бабаларымыздың салт-дәстүр, үрп-әдетлери — мәнаўий мийрасымыз» атамасында оқыў-семинары болып өтти. Оған районлық ҳаял-қызлар комитети, Өзбекистан Жаслар аўқамы районлық Кеңеси, «Мәҳәлле» фондының районлық бөлими, ра­йонлық медицина бирлеспеси бөлими, «Нураный» қоры районлық бөлими, районлық халық билимлендириў бөлиминиң қәнигелери ҳәм аўыл пуқаралар жы­йынында жасаўшы кейўаны аналар, жас келинлер қатнасты.

Семинарда Қараөзек ра­йоны ҳаял-қызлар комитети баслығы Р.Қармысова, «Саламат әўлад ушын» халық­аралық қайырқомлық фондының Қарақалпақстан Республикасы филиалы директоры О.Ембергенова ҳәм жойбар координаторы Г.Қайпановалар шығып сөйлеп, семинар қатнасыўшыларына жойбардың тийкарғы мақсет ҳәм ўазыйпалары ҳаққында кең түрде түсиник берди.

Илаж соңында қатнасыўшылар қәнигелерден өзлерин қызықтырған сораўларға жуўаплар алды.

 Қ.РЕЙМОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF