Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:33:03, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАЗАНЫҢДА МАЙ,  ҚУМАНЫҢДА ШАЙ  ҚАЙНАСЫН...

Шаңарақ — мәмлекет ишиндеги кишкене мәмлекет, өзеги саналады. Бийғәрез елимизде барлық пуқаралар қатары, биринши гезекте халқымыздың кем тәмийинленген қатламлары шексиз ғамқорлықларға бөленген.

Тәбийғый газ тармақлары жетип бармаған, алыс түпкирде жайласқан «Сарманбайкөл», «Кетенлер» ҳәм «Дийқанабад» аўыл пуқаралар жыйынлары аймақларындағы аўыл турғынларынан 36 шаңараққа Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң өткен жылдың 12-сентябриндеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарарын ис жүзинде әмелге асырыў мақсетинде Агросанаат комплекси хызметкерлери кәсиплик аўқамының Республикалық Кеңеси, «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды ҳәм басқа да шөлкемлердиң қәўендерлик етиўи есабынан Өзбекистанда ислеп шығарылған газ плиталары ҳәм баллонларын район ҳәкими Б.Янгибаев тапсырды.

— Аўыллық жерде жасайман, төрт перзентим бар. Бағыўшысынан айырылған, кем тәмийинленген шаңарақ сыпатында хожалыққа жүдә зәрүрли болған газ плитасын баллоны менен қоса бийпул берип, тараў хызметкерлери сол ўақыттың өзинде қурып бергенине миннетдарман, - дейди «Сарманбайкөл»ли Қаллыхан Қурбанова қуўанышлы түрде.

Ҳүкиметлик қарар тийкарында өткен ҳәм бы­йылғы жылдың өзинде райондағы 111 шаңарақты социаллық жақтан қоллап-қуўатлап, турмыс шараятын жақсылаў мақсетинде ең керекли болған хожалық ҳәм электр буйымлары менен тәмийинлеп, үйлерин оңлаў, жеңиллетилген микрокредитлер бериў, медициналық хызмет көрсетиў тараўларында  айта қаларлық ийгиликли жумыслар исленген.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ,    өз хабаршымыз.

Шоманай районы.

СҮЎРЕТТЕ: баллонлары  менен газ плиталы болған

Қ.Қурбанова ҳәм аўылласларының қуўанышы шексиз.

Автордың түсирген сүўрети.    

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF