Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:27:04, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ДӘСТҮРИЙ  УШЫРАСЫЎ

Ели-халқымыздың күнделикли турмыс айнасына айланған «Еркин Қарақалпақстан» ҳәм «Вести Каракалпакстана» газеталарының дөретиўшилик жәмәәти өз оқыўшылары менен орынлардағы дәстүрий ушырасыўлары жолға қойылған.

Хат жазыспалар, байланыс қураллары арқалы мүрәжат етиўлер менен қатар көзге көз түсип, дийдар көрисиўлердиң орны өз алдына. Шоманайлы ақ халатлы — өмир сақшыларынан жүзге жақын ықласбентлери жазылыў мапазында айрықша көзге түскен еди.

Район ҳәкими Б.Янгибаев, газеталарымыздың Бас редакторы К.Реймовлардың бул ушырасыўдағы кеўил ашып сөйлесиўлеринде бийғәрез елимизде қабыл етилип атырған Нызам, Пәрман, ҳүкиметлик қарарлар, жаңалықлар ой салатуғын мәселелер шешими, заманлас образын жаратыўдағы дөретиўшилик жәмәәтлердиң  алып барған жумыслары ҳаққында сөз болды.

— Газета бетлеринде медициналық темаларға кеңирек орын берилсе, тараў қәнигелериниң мақалалары еле де көбирек жәриялап турылса екен,-деген бас шыпакер Н.Сапаев, шыпакер С.Адакаев ҳәм тағы бас­қалардың орынлы усыныс-пикирлери есап­қа алынды.  

Соңғы ўақытлары бул тараўдағы унамлы өзгерислер, ең заманагөй медициналық әсбап-үскенелер ҳәм дәри-дәрмақлар менен тәмийинлениўи, материаллық-техникалық базасының беккемленип атырғаны адамлардың ең қымбатлы денсаўлығын беккемлеў жолында хызмет етери ашық-айдын сөз болды.

Жәмәәтке газеталарымыздың атынан реңли телевизор саўға етилди.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Шоманай районы.

СҮЎРЕТТЕ: усы мәресимнен көринис.

Автордың түсирген сүўрети.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF