Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:05:30, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖЫНАЯТЛАРДЫҢ АЗАЙЫЎЫНА ЕРИСИЛМЕКТЕ

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен бүгинги күнде ишки ислер уйымларының алдына ҳуқықбузарлық профилактикасы, сондай-ақ, жынаятшылықтың алдын алыў, оны сапластырыўда мәҳәллелерде профилактика инспекторлары менен мәҳәлле ақсақалларының алдына айрықша ўазыйпалар қойылды.

Бул бағдарда Әмиўдәрья районында да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, районымызда 2017-жыл даўамында жүз берген жынаятлар саны 235 ти қураған болса, бул алдынғы жыл менен салыстыр­ғанда 36 ға, яғный, 13,2 процентке кемейди. Жынаятлардың аўырлық дәрежеси бойынша жүдә аўыр жынаятлар 13 тен 8 ге, яғный, 38,4 процентке аза­йыўына ерисилди.

Орынларда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары менен биргеликте халықтың ишине кирип, адамлар менен ушырасып, олардың машқалаларын үйренип, сол жердиң өзинде шешиў жолға қойылды.

Мәкан пуқаралар жыйынлары менен биргеликте  ишки ислер бөлиминде есапта турған шахслар ҳәм олардың шаңарақ ағзалары менен 2173 профилактикалық сәўбетлесиўлер өткерилди. Ержетпегенлер тәрепинен жынаят ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, олардың сабақларға толық қатнасыўын тәмийинлеў мақсетинде 1355 илаж шөлкемлестирилди. Халықтың турмыс дәрежесин, бүгинги күндеги маш­қалаларын үйрениў мақсетинде 30150 шаңарақта ушырасыўлар өткерилди. Бул илаж даўамында 315 паспорт виза қағыйдаларын бузған шахслар анықланып, оларға нызамлы шаралар қолланылды. Буннан тысқары, 1721 шахс гүман туўдырғаны ушын ППға алып келинип, олар менен профилактикалық сәўбетлер өткерилди ҳәм бармақ излери Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигине «Сонда» базасына киргизиў ушын жиберилди. Анықланған ҳуқықбузарлықлар бо­йынша 1850 шахсқа ҳәкимшилик баянлама дүзилди. Ҳәзирги ўақытта шет еллерде өзлериниң турақлы жасаў мәнзилинен узақ мүддетке шығып кеткен 71 шахс ҳәм қайтып келген 97 шахс анықланып, сәўбет өткерилди ҳәм «УМКШ» бағдарламасы базасына киргизилди. Жәмийетлик тәртипти сақлаў, пуқаралардың қәўипсизлигин тәми­йинлеў мақсетинде 264 адамлар көп топланатуғын жерлерде 3 патрульлық жөнелислер шөлкемлестирилди.

Халықтың арасында жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықларды талқылаў, олардың жүз бериў себеплери, имкан жаратып берген шараятларды үйрениў ҳәм басқа да профилактикалық мазмундағы 1619 үгит-нәсият ушырасыўлары өткерилди.

Мәҳәлле сақшылары жәрдеминде анықланған жәми ҳуқықбузарлықлар саны 150 ди, олардың хабарлары жәрдеминде ашылған жынаятлардың саны 33 ти қурады.

Быйылғы жылдың январь айында 2 жынаят есапқа алынған болса, бул өткен жылдың усы дәўирине салыс­тырғанда 3 жынаятқа азайды.

Әмиўдәрья районы прокуратурасы хызметкерлери алдағы ўақытлары да Президент пәрманлары ҳәм тапсырмаларының, Ҳүкиметимиз қарарларының орынланыўын, халқымыздың тыныш-татыў турмысын тәмийинлеўде өзлериниң бар билим ҳәм күш жигерин аямай хызмет ете береди.

Фахриддин САБИРОВ,

Әмиўдәрья районы прокуроры, I дәрежели юрист.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF