Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:54:19, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҢАЛЫҚЛАР  ЕНГИЗИЛМЕКТЕ

Мәмлекетимизде экспорт-импорт операцияларын тәртипке салыў ҳәм әпиўайыластырыў, жоқары талапқа ийе болған азық-аўқат өнимлерин импорт етиўде тосқынлықлар менен шеклеўлерди сапластырыў, сыртқы экономикалық искерлик субъектлериниң ҳуқықларын қорғаў кепилликлерин күшейтиў бойынша избе-из илажлар әмелге асырылмақта.

Соның менен бир қатарда, азық-аўқат өнимлери импортының айырым хожалық субъектлери тәрепинен монополластырылыўы, жасалма (искусственный) жетиспеўшиликти пайда етиў ҳәм айырым өнимлер ушын баҳаның тийкарсыз арттырылыўы, қосымша пайда алыў ушын шараятлар жарататуғын системалы кемшиликлер сақланып қалмақта.

Елимиздиң азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў, базарымызды сапалы, қәўипсиз ҳәм арзан азық-аўқат өнимлери менен толықтырыў, халықтың сатып алыў имканиятларын беккемлеў, сыртқы экономикалық искерликти либералластырыў ҳәм саламат бәсеки орталығын раўажландырыў, сондай-ақ, бул тараўдағы жүзеге келген системалы машқалаларға шек қойыў мақсетинде 2018-жылдың 16-январь күни Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Елимиздиң азық-аўқат қәўипсизлигин буннан былай да тәми­йинлеў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы шықты.

Бул Пәрманның тийкарғы мақсети — мәмлекетимизде азық-аўқат өнимлериниң баҳасын арзанлатыў ҳәм турақластырыў, исбилерменлик хызметлерин әмелге асырыўдағы шубалаң­қылықты ҳәм бюрократияны саплас­тырыў, сондай-ақ, республикамызда исшеңлик орталығын жақсылаў, исбилерменлик субъектлери, сондай-ақ, әҳмийетли азық-аўқат өнимлерин экспорт ҳәм импорт етиўшилер, шет елли инвесторлар ҳәм шет елли шериклер менен турақлы тийкарда ашық ҳәм тиккелей қатнасықты шөлкемлес­тириў болып табылады.

Усыған байланыслы «Қарақалпақстан сынаў ҳәм сертификатластырыў орайы» мәмлекетлик кәрханасы стандартластырыў, метрология ҳәм сертификатластырыў тараўында жәрдем бериў мақсетинде ислеп шығарыўшы ҳәм экспортёр кәрханаларға Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Евроаўқамы комиссиясының халықаралық стандарт­лары ҳәм Дүньяжүзилик денсаўлықты сақлаў шөлкеминиң (ФАО/ВОЗ) «Кодекс Алиментариус» комиссиясының халықаралық стандартларына муўапық азық-аўқат ҳәм аўыл хожалығы өнимлери бойынша 2017-жылдың декабрь айында «Ўзстандарт» Агентлиги тәрепинен қабыл етилген стандартларды Өзбекистан Республикасы аймағында 2018-жылдың 1-январынан баслап қолланыў рухсат етилгенлигин билдирип, бул жаңа стандартлар республика кәрханаларының өзлери шығарып атырған өнимлери сапасының жақсыланыўына, өнимлер көлеминиң артыўына ҳәм де экспорт географиясының кеңейиўине жақсы тәсир етеди.

Азық-аўқат ҳәм аўыл хожалығы өнимлерин ислеп шығарыўшы, экспорт етиўши кәрханалар, өзлерине зәрүр болған норматив ҳүжжетлер менен танысыў ҳәм де пайдаланыў, шет ел мәмлекетлериниң норматив ҳүжжетлери менен танысыў ҳәм салыс­тырыў ушын Интернет тармағында жайласқан www.standart.uz веб-сайтынан пайдаланыўы мүмкин.

Шет ел импортёр мәмлекетлериниң талаплары мүтәжликлеринен келип шығып, ассортимент түрлерин көбейтиў ҳәм экспортты жолға қойыў, мийўе-палызларды қайта ислеўши технологияларды өзлестириў, кәрхана­ларға өнимди еркин түрде сертификатластырса, өнимниң бәсекиге шыдамлылығы беккемленеди.

Р.БАЙГЕНЖЕЕВА,

«Қарақалпақстан сынаў ҳәм сертификатластырыў орайы» мәмлекетлик кәрханасы экспорт­қа көмеклесиў Бюросы ўәкили.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF