Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:43:04, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ҚОҢЫРАТБАЙ — МЕҲРИ»ДИҢ  БҮГИНГИ ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕРИ

Мәмлекетимиз басшысының усынысы менен 2018- жылға елимизде «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеялар ҳәм техноло­гия­ларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп атама берилди. Бүгинги күнде елимизде бәсекиге шыдамлы өним ислеп шығарып ҳәм жаңа жумыс орынларын жаратып, тек ғана өзин ҳәм шаңарағын бағып қоймастан, ал, пүткил жәмийетимизге пайдасын тийгизип атырған исбилерменлер қатары көплеп табылады. Биз буның айқын мысалын Нөкис районының «Кер­дер»АПЖ аймағындағы Есенбай Айтмуратов басшылық етип атыр­ған «Қоңыратбай-Меҳри» фермер хожалығының турмысынан да көриўимизге болады.

Тәжирийбели фермер Е.Айтмуратов 2004-жылы «Кердер»ден шарўашылыққа қәнигелестирилген «Қоңыратбай-Меҳри» фермер хожалығын шөлкемлес­тирип, 2010-жылда фермер хожалығының жанынан сүтти қайта ислеўге қәнигелестирилген заманагөй киши цехты иске түсирген еди. Нәтийжеси жаман болмады.

2017-жылда фермер хожалығы «Қарақалпақ нәсил хызмет» бирлеспеси менен шәртнама дүзип, «Микрокредитбанк»тиң 250 миллион сум муғдарындағы кредит қаржылары есабынан Украинадан нәсилли қызыл шөл (красный степной) 50 бас ири қарамалларды сатып алды. Тәжирийбели фермер 2015-жылда болса, өндирис көлемин тағы да кеңейтиў мақсетинде «Асакабанк»тен 1 миллиард 310 миллион сум муғдарында кредит алып, бул қаржыларға Германиядан семиннтал нәсилли 70 бас ири қарамалларды, Италиядан сүтти қайта ислеўши заманагөй технология ҳәм 16 бас саўын сыйырларды бир ўақыттың өзинде саўатуғын технологиялық үскенени сатып алып, иске түсирди. 

Фермер хожалығы өз жумысын баслаған дәслепки жылда 13 адам менен жумыс баслаған болса, бүгинги күнге келип бул жерде 50 адам турақлы жумыс ислемекте.  Ҳәзирги ўақытта хожалықтағы шет мәмлекетлерден алып келинген нәсилли қарамаллардың бас саны 487 ге жеткерилген ҳәм саўын сыйырлардан ҳәр күни 2 тоннадан аслам сүт саўып алынбақта. Өткен жылы хожалық ағзалары 13 тонна гөш, 400 тоннадан аслам сүт өнимлерин жетистирди. Сондай-ақ, фермер Е.Айтмуратов Нөкис қаласындағы «Гүлзар» МПЖ аймағындағы қараўсыз тур­ған еки қабатлы имаратты сатып алып, қайта оңлаў жумысларын жүргизди ҳәм сүтти қайта ислеўши цехты усы имаратқа көширип әкелип,  жумысларын қайтадан жолға қойды.

Ҳәзирги ўақытта цехтың аяқ алысы жаман емес. «Фамилия-«С»» маркасы менен цех хызметкерлери тәрепинен ислеп шығарылып атыр­ған сүт, қатық, айран, сметана ҳәм йогурт сыяқлы таяр өнимлер район ҳәм пайтахтымыздағы балалар бақшаларына, емлеўхана­ларға өз ўақтында жеткерилмекте. Сондай-ақ, базар­ларға да сатыўға шығарылмақта.

Әлбетте, қай жерде де сапалы өнимниң қарыйдары көп болады. Солай екен, цех хызметкерлериниң ислеп шығарып атырған өнимлериниң сапасына айрықша дыққат аўдарыўы нәтийжесинде цехқа буйыртпа бериўшилердиң саны күн са­йын артпақта.

 С.ОРАЗЫМБЕТОВ,

өз хабаршымыз.

Нөкис районы.

 

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: цех жумысы барысынан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF