Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:21:52, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚОЙМАХАНА КӨЗДЕН ӨТКЕРИЛГЕНДЕ...

Арнаўлы рухсатнама ҳүжжетлери болмаған оқ атар қуралларын сақлаў жынаят екенлиги ғалаба хабар қураллары арқалы турақлы ескертилип, орынларда түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, елеге шекем бундай ескертиўлерге қулақ түрмей, арқайынлыққа берилип жүрген пуқараларымыз ушырасып турады. Күни келип «ўақ» деп жамбасқа шаппат урғаның менен кеш.

1968-жылы Әмиўдәрья районында туўыл­ған, райондағы «Қыпшақ» аўыл пуқаралар жыйынына қараслы «Бес там» мәкан пуқаралар жы­йыны аймағында жасаўшы Аметов Шавкат Көкланович бүгинлиги «ўақ» деп пушайман болып отырғанлардан саналады.

Суд мәжилисинде анықланған фактлерге сүйенер болсақ, өткен жыл бәҳәр айларында районлық ишки ислер бөлими ҳәм басқа ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлериниң биргеликте алып барған асығыс илажы даўамында «Бес там» мәкан пуқаралар жы­йыны аймағында жайласқан Ш.Аметовтың жасаў жайы қасындағы қоймахана сыпатында пайдаланып отырған ханасынан ти­йисли рухсатнамасыз бир дана еки стволлы оқ атар қуралын жасырын сақлап қойғанлығы анықланды. Еки дана жаўынгер патрон менен оқлаўлы турған ТОЗ «МодельБ» маркалы оқ атар қуралы ҳәм қурал механизмлери қалыс гүўалар қатнасында айғақлы зат ретинде рәсмийлестирилип алын­ған. Суд баллистика экспертизасының берген жуўмағына тийкарланар болсақ, алынған айғақлы зат, оқ дәри ҳәм патронлардың атыўға жарамлы екенлиги тастыйықланған.

Бул нызамсыз ҳәрекетлери менен Өзбекистан Республикасы жынаят Кодексиниң ти­йисли статьясында көрсетилген жынаятты ислеген Ш.Аметовқа суд уйымы тәрепинен ең кем айлық ис ҳақының 20 есеси муғдарында жәрийма жазасы тайынланды.

Б.ҚУРБАНОВ. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF