Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:55:26, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ АҒЗАЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Елимиз илиминиң абырайын буннан былай да арттырыў, илимий-технологиялық потенциалын көтериўде академиялық илимниң ролин күшейтиў, Илимлер акаде­миясы ағзаларының қурамын илимниң тийкарғы бағдарларында алып барып атырған жедел илимий-изерт­леў излениўлериниң нәтийжелери менен республикалық ҳәм халық­аралық илимий жәмийетшилик тәрепинен тән алынған белгили илимпазлардың есабынан кеңейтиў, әмелдеги илимий мектеплердиң дәстүрлерин даўам еттириў ҳәм жаңа мектеплер жаратылыўын тәмийинлеў мақсетинде бир топар илимпазлар Президентимиздиң пәрманына муўапық Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақый­қый ағзасы етип тастыйықланды.

Олар арасында экономика илимлери бойынша Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Нағмет Аимбетов, юридика илимлери бойынша Инсан ҳуқықлары бойынша Өзбекистан Республикасы Миллий орайының директоры Акмал Саидовта бар.

Пайтахтымыздағы 12-санлы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақый­қый ағзалары Акмал Саидов ҳәм Нағ­мет Аимбетовлар менен ушырасыў болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев басқарып барды.

Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары Акмал  Саи­дов ҳәм Нағмет Аимбетов шығып сөйлеп, Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларын тасты­йықлаў ҳаққында»ғы ҳәм «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларын және бурынғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақый­қый ағзалары ҳәм хабаршы ағзаларының жумысын хошаметлеў илажлары ҳаққында»ғы Пәр­манларының мазмун-мәниси ҳәм әҳмийетине тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Илимлер академиясының ҳақый­қый ағзалығына соңғы сайлаўлар 1995-жылы өткерилген болса, өткен жыллар даўамында академиклердиң саны еки мәртеден көпке қысқарды ҳәм ҳәзирги күнге келип акаде­мияның тек ғана 63 ҳақый­қый ағзасы қалған. Акаде­мияның Президиумы  ҳәм жумыс алып барып атырған ҳақыйқый ағзаларының усынысына бола, Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақый­қый ағзаларын тасты­йықлаў ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық, Илимлер академиясының 32 жаңа ҳақый­қый ағзасы тасты­йықланды. Пәрман менен, сондай-ақ, академиклердиң тийкарғы жумыс бағдарлары шеңберинде 2018-жылға мөлшерленген «Жол карталары»н тастыйықлаў тапсырылып, олар тәрепинен илимий-инновациялық тараўда әмелге асырылып атырған реформалардың мазмун-мәнисин үгит-нәсиятлаў, заманагөй илимниң жетискенликлерин ғалаба ен жайдырыў, республикамыздың шетки аймақлары, алыс район ҳәм аўыллары менен ислесиў бойынша мақсетли илажларды әмелге асырыў белгиленген. Бундағы тийкарғы мақсет, илимниң елимиз экономикасын раўажландырыўдағы орны ҳәм әҳмийетин кең жәмийетшиликке жеткериў, соның менен бирге илимге қызығыўшы жасларды анықлаў, соның менен бирге, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўдан ибарат.

Ушырасыў шеңберинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде  Акмал Саидовтың «Ҳәзирети Зәңги ата» китабын таныстырыў мәресими болып өтти.

Китапта уллы әўлийе, шайх, тасаўўиф илиминиң ири ўәкиллеринен бири Ҳәзирети Зәңги ата (Айхожа ибн Тажхожа) ҳаққында сөз етиледи.  Түркстанның уллы ўәлийлеринен болған бул теберик инсан Хожа Ахмед Яссаўийдиң устазы Арысланбаптың шаўлығы есапланады. Китапта Зәңги атаның өмир баяны, атап айтқанда, исми ҳәм келип шығыўы, ҳаялы, шежиреси, туўылған ҳәм қайтыс болған жыллары, Ўатаны, саяхат ҳәм излениўлери, устаз ҳәм шәкирт­лери, Яссаўия тариқатындағы дәрежелери, мақбара ҳәм зыярат орынлары ҳаққында қысқа мағлыўматлар баян етиледи.

Зәңги ата комплекси тек елимизде емес, соның менен бирге Орайлық Азия регионындағы қунлы тарийхый архитектуралық, мәдений-ағартыўшылық комплекс және зыя­рат орынларынан бири есапланады. Ғәрезсизлик жылларында  бул жерде Биринши Президентимиз Ислам Кәримовтың басламасы менен кең көлемли абаданластырыў және қурылыс жумыслары әмелге асырылды. Китап Бердақ музейиниң директоры Шәригүл Файзуллаева тәрепинен қарақалпақ тилине аўдарылып, «Қарақалпақстан» баспасы тәрепинен басып шығарылды.

Таныстырыў мәресиминде Ш.Файзуллаева, нураный жазыўшы Ө.Ембергенов, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы Г.Аннақлышева, Өзбекистан Қаҳарманы Ғ.Хожаниязов, «Нураный» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң ректоры А.Реймовлар шығып сөйлеп,  «Ҳәзирети Зәңги ата» китабының мазмун-мәниси ҳәм әҳмийетине тоқтап өтти.

Ушырасыўда студент-жаслар өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары менен ушырасыў И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатында да болып өтти.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов қатнасты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF