Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:03, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ДЕКЛАРАЦИЯ  ҲАҚҚЫНДА  БИЛИП  ҚОЙҒАНЫҢЫЗ  МАҚУЛ

Ғәрезсизликке ерискенли берли елимиз пуқаралары дүньяның қәлеген мәмлекетине барыў имканиятына ийе болды. Мейли саяхат, мейли исбилерменлик ямаса басқа мәселелер бойынша сапарға шыққан жолаўшы, бажыхана декларациясын толтырыў ҳәм рәсмийлестириў тәртиби ҳаққындағы қолланбасынан хабардар болғаны мақул. Өйткени, олардан мәмлекетимиз тәрепинен белгиленген нызамлардың бузылыўына жол қоймаў талап етиледи.

Қолланбада тийкарғы түсиниклер көрсетиген.

Резидентлер — Өзбекистан Республикасы пуқаралары, сондай-ақ, Өзбе­кистан Республикасында турақлы жасап атырған сырт ел пуқаралары ҳәм пуқаралығы болмаған шахслар.

Резидент емеслер — резидентлер қатарына кирмейтуғын шахслар.

Декларация физикалық шахслар тәрепинен Өзбекистан Республикасының бажыхана шегарасы арқалы алып өтилетуғын Өзбекистан Республикасының нақ миллий валютасы, сырт ел валютасы, басқа валюта байлықлары, ҳәр қандай көринистеги ҳәм жағдайдағы қымбат баҳалы металлар, таслардан таярланған буйымлар (буннан былай текстте қымбат баҳалы буйымлар деп аталады) товарлар ҳәм де транспорт қуралларының бажыхана қадағалаўы ҳәм рәсмийлестирилиўи процесинде қолланылады.

Буннан тысқары, декларация 16 жас­қа толған шахслар тәрепинен Өзбекистан Республикасының мәмлекетлик шегарасындағы өткериў пунктлери арқалы елимиз бажыхана шегарасынан ҳәр өткенинде толтырылады. Ал, бажыхана шегарасы арқалы ҳәрекетленип атырған шахс, өзи еркин түрде декларацияны толтыра алмаса (руўхый наўқас, физикалық жақтан имканияты шекленген шахс ҳәм басқалар) оның атынан гүзетиўшиси тәрепинен декларация толтырылады. Бунда декларацияда көрсетилген мағлыўматлардың дурыслығына оны толтырған ҳәм қол қойған шахс жуўапкер болады.

Декларация қолланбасы қосымшасына муўапық формада еки нусқада толтырылады. Бир нусқасы бажыхана органында қалады, екинши нусқасы декларацияны толтырған шахсқа бериледи. Ең әҳмийетлиси, усы декларацияда көрсетилген мағлыўматлар Өзбекистан Республикасының нақ миллий валютасы, нақ сырт ел валютасы, басқа валюта байлықлары, қымбат баҳалы буйымлар, товарлар ҳәм де транспорт қуралын алып кириў яки алып шығыўға тийкар болып хызмет етеди.

 П.ГҮЛИМБЕТОВ,

Нөкис «СЭБ» постының инспекторы, бажыхана хызмети майоры.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF