Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:58:49, 31.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КОРРУПЦИЯҒА  ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК

Бүгинги күнде ҳәр бир тараўда басқышпа-басқыш әмелге асырылып атырған жумысларда елимиз пәраўанлығының раўажланыўында халқымыздың машақатлы мийнетлери бар. Әне, усындай жетискенликлерге ерисиўде ҳақыйқатлық, жан­күйерлик, мәмлекет мүлкине қыянет етпеў сыяқлы пазыйлетлер тийкарғы орынды ийелейди.

2017-жыл 10-апрельдеги «Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Коррупцияға қарсы гүресиў ҳаққында»ғы, Өзбекистан Республикасы Нызамының қағыйдаларын әмелге асырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары талапларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы «Ўздавдонинспекция» тәрепинен 2017-жыл 6-майда «2017-2018-жылларда «Ўздав­донинс­пекция»да корруп­цияның алдын алыў бо­йынша комплекс ис-илажлар режеси» тастыйықланды. Усы режеге муўапық инспекцияның барлық қәнигелери ҳәр шеректе Бас прокуратураның ти­йисли қәнигелери қатнасыўында коррупцияның алдын алыў ҳәм оған қарсы гүресиў бойынша сәўбетлесиўлер, үгит-нәсият ҳәм түсиндириў жумысларын шөлкемлестирмекте.

Сондай-ақ, инспек­цияның «Ўздавдонинспекция» қәнигелериниң әдеп-икрамлылық қағыйдалары ҳәм «Әдеп-икрамлылық комиссиясы ҳаққындағы Реже» ҳәм комиссияның жеке қурамы тастыйықланды. Бул реже тийкарында инспекция ҳәм Бас прокуратураның тийисли қәнигелери менен биргеликте Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Мәмлекет бас­қарыўы уйымлары ҳәм жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымлары қәнигелериниң әдеп-икрамлылық үлгилери қағыйдаларын тастыйықлаў ҳаққында»ғы қарарының мазмуны ҳәм әҳмийетин үйрениўге байланыслы сәўбетлесиўлер турақлы түрде өткерилмекте.

Сондай-ақ, «Ўздавдон­инспекция»ның аймақлық инспекциясы Коррупцияға қарсы гүресиў бойынша республика мәкемелер аралық комиссиясы тәрепинен усынылған көргизбели материаллар менен тәмийинленип, олар дыққатқа ылайық орынларға илдирилип қойылды. 

Ҳақыйқатында да, коррупция елимиздиң раўажланыўы ушын кедерги болатуғын зыянлы иллет. Сол ушын да, оны болдырмаў ҳәм оған қарсы гүресиў пүткил жәмийетшиликтиң жуўапкерли ўазыйпасы болыўы лазым. Сонда ғана бул иллеттиң тамырына балта урған боламыз.

 А.ДОСПАНОВ,

«Ўздавдонинспекция» Қарақалпақстан Республикасы бөлими мәмлекетлик Бас дән инспекторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF