Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:04:45, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып әскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

«Миллий армиямыз-жаслардың мәртлик, қайсарлық ҳәм ерлик мектеби!» сүрени астындағы әскерий Ўатансүйиўшилик фестиваль-акциясы шеңберинде өткерилген илажды өткериўдеги мақсет — жасларды ҳәм оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў, олардың әскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў, сол арқалы  оларды халқымызға жат болған түрли ағымлардың тәсиринен қорғаў болып табылады.

Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан барлық тараўлар сыяқлы әскерий бағдарда да миллий армиямызды және де реформалаў, оның потенциалын ҳәм жаўынгерлик қәбилетин арттырыў бо­йынша системалы жумыслар әмелге асырылды. Соның ишинде заманагөй қурал-жарақ ҳәм техника менен тәмийинлеў бағдарында кең көлемли илажлар алып барылды.

2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясында раўажланған базар экономикасына тийкарланған ҳуқықый демократиялық мәмлекет, күшли пуқаралық жәмийетин қурыў менен бир қатарда, мәмлекетлик шегараларымыздың қол қатылмаслығын тәмийинлеў, миллий армиямызды  реформалаў және модернизациялаў бойынша да әҳмийетли ўазыйпалар белгиленген.

Илаж қатнасыўшылары Арқа-Батыс әскерий округиндеги заманагөй қурал-жарақ ҳәм техникалар менен жақыннан танысты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF