Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:49:58, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘСКЕРИЙ  ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ  ТУРАҚ  ЖАЙЛАР  ТАПСЫРЫЛДЫ

Шоманай районында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий хызметкерлерине ҳәр бири 8 квартиралы еки турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниё Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды жақынласып қалған Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниё 26 жыллығы  менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей, ҳүрметли Президентимиз, Қураллы Күшлердиё Жоқары Бас Сәркардасы  Ш.Мирзиёевтиё басшылығында елимиздиё қорғаныў тараўында да кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта. Соның ишинде, әскерий хызметкерлер, олардың шаңарақ ағзаларын социаллық қорғаў, оларды турақ жай менен тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Өткен жылдың апрель айында басланған қурылыс жумыслары «Қурилиш бинокор Шўманой» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниё қолы гүл қурылысшылары тәрепинен қысқа мүддетте сапалы етип питкерилип, байрам қарсаңында әскерий хызметкерлерге саўға етилди. Бул жерде 3 миллиард 700 миллион сумлық жумыс көлеми орынланды. Еки қабатлы заманагөй үлги жойбар тийкарында қурылған турақ жайлар жанында мини футбол ҳәм балалар ойын майданшасы да қурып берилди. Бул жерде тек әскерий хызметкерлер емес, ал, усы аймақта жасаўшы жаслар да мини футбол менен турақлы шуғылланыў имканиятына ийе болды.

— Ўатан қорғаўшыларына көрсетилип атырған бундай айрықша ғамқорлық шегараларымыздың қол қатылмаслығын, халқымыздың тыныш ҳәм абадан турмысын тәми­йинлеўде бизлерге еле де күш-қуўат ҳәм жигер бағышлайды,-дейди аға лейтенант Элёр Эркинов. — 2014-жылы Ташкент жоқары улыўма әскерий сәркардалық билим журтын тамамлап, Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий бөлиминде хызмет атқарып киятырман. Жаңадан пайдаланыўға тапсырыл­ған турақ жайларда барлық шараятлар жаратыл­ған. Буның ушын Ҳүрметли Президентимиз, Қураллы Күшлердиё Жоқары Бас Сәркардасы  Ш.Мирзиёевқа шексиз миннетдаршылық билдиремиз.

— Жасларымызды Ўатан­сүйиўшилик руўхында тәрбиялаў, олардың әскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў бағдарында айтарлықтай жумыслар алып барылмақта,-дейди Шоманай педагогика ҳәм хызмет көрсетиў колледжиниё оқытыўшысы Абдирасул Тилеўмуратов. — Оқыў орнымыздың «Туран» командасы ҳәр жылы «Суңқарлар» ҳәм «Жас шегарашылар» әскерий-спорт жарысларына қатнасып, республикамыз, соның менен бирге елимиз көлеминде сыйлы орынларды ийелеп келмекте. Команданың ағзаларынан Абдулла Өтешов, Султан Тасполатов ҳәм басқа да бир қатар жасларымыз  колледжди питкергеннен кейин әскерий қәнигеликти таңлап, бүгинги күни жемисли хызмет атқарып келмекте.

Қатнасыўшыларға республикамыздың көркем өнер шеберлериниё концерт бағдарламасы қойып берилип, қурылыс жумысларына белсене қатнасқан бир қатар қурылысшы­ларға баҳалы саўғалар тапсырылды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниё Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниё хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF