Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:21:13, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЙРАМ ЯРМАРКАСЫ —  ХАЛҚЫМЫЗҒА

Жаңа жылдың үлкемизге қәдем атыўы халқымыздың кеўлин көтерип, жоқары кейпият бағышламақта. Олардың кимиси байрамды шаңарақ ағзалары менен  күтип алса, және биреўлери қоңсы-қобалары яки дос-яранлары әтирапында жәмлескенлик пенен күтиўи, оған қаншелли таярлықлар көрилиўи, ең тийкарғысы, байрам дастурханында айтылған жақсы-жақсы тилеклер, билдирилген арзыў-нийетлер бәршеге йош бағышлайды.

Бизиң қуяшлы үлкемизде мийўе-овощлардың, қала берди, ишимликлердиң бир неше түри бар. Саўда шақапшаларынан орын алған, жыл он еки ай даўамында дийқан-фермер хожалықлары тәрепинен жетистирилген түрли палыз өнимлери өзиниң айрықша мазалылығы ҳәм арзанлығы менен үлкенди де, кишини де қуўандырады. Ҳақыйқатында да, базар халқымыздики, әсиресе, Жаңа жыл қарсаңында республикамыз бойлап шөлкемлестирилген аўыл хожалығы ҳәм азық-аўқат өнимлери ярмаркалары, олардағы баҳалар халыққа жүдә мақул болмақта.

Атап айтқанда, «Нөкис дийқан базары» акционерлик жәмийети аймағында усы жылдың 14-ноябринен баслап шөлкемлестирилген аўыл хожалығы өнимлери ҳәм Жаңа жыл ярмаркасы қарыйдарлар менен толы.

— Халқымызға қолайлылық жаратыў мақсетинде шөлкемлестирилген бул ярмаркада «Нөкис дийқан базары» АЖ жанындағы «Нөкис мийўе-овощ таярлаў» сыңар кәрханасы, «Өзбек виносанаат холдинг» АЖ, «Өзбек азық-аўқат резерви бирлеспеси» ҳәм басқа да кәрханалар, республикамыз дийқан-фермер хожалықлары өнимлериниң үзликсиз саўдасы жолға қо­йылған, - дейди «Нөкис дийқан базары» АЖ баслығының орынбасары Саламат Караматдинов. — Әсиресе, баҳалардың турақлылығын тәмийинлеў мақсетинде ҳәр күни арзанластырылған картошка-пияз, гөш, сүт өнимлери, тири балықтан баслап қаўын-ғарбыз ҳәм ҳәр қыйлы ишимликлер, хожалыққа күнделикли керек болған өнимлер сатылмақта.

Бүгинги күнге келип ярмаркада «Нөкис универсал база» ЖШЖ, Елликқала районындағы «Атахан Реймов», «Санжар Шанназар», «Мардон Мироб», «Үмитли Сахтиян», «Ахунжан Жақсылық», Төрткүл районынан «Шорахан чарм», «Өзбекистан»,    «Раджап­бай М», «Клара Р» фермер хожалықлары, «Малика Шахриёр» агрофирмасы, Шоманай районынан «Зафарбек шарўа», «Нажиматдин Айтбаев», Қоңырат ра­йонынан «Жумабаев Расул», Әмиў­дәрья районынан «Хайтимбетов Султан», «Ақназаров Асылбек», «Матчанов Шухрат», «Шахзод Хайрулла», «Мадрахим», «Халбаев Музаффар», «Худайбергенов Юсуфбай», Хожели районынан «Саид», «Қәдиржан балықшы» фермер хожалықлары ҳәм «Тот холд» шаңарақлық кәрханалары өз өнимлерин сатыўға ерис­ти...

Соны да айтып өтиў керек, бул жерде банк пластик карталары ҳәм нақ пул арқалы саўда ислеў жолға қойылған. Бир сөз бенен айтқанда, бул Жаңа жыл ярмаркасы халқымыздың байрамды молшылықта, пәраўанлықта күтип алыўына мүмкиншилик жаратыў менен бирге мәмлекетимизде азық-аўқат мәселесиниң нәтийжели шешилип, пуқараларымыздың ертеңги күнге исениминиң артып атырғанынан дерек береди.

Г.САПАРОВА.

СҮЎРЕТТЕ: ярмаркадан көринис.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF