Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:52:39, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГИЛЕМДЕ ЕҢ КҮШЛИЛЕР

Халқымыз арасынан билегинде күши бар не бир баҳадырлар, жаўырыны жерге тиймеген палўанлар жетилисип шыққан. Олар қаракеңниң тойларында қурға шығып, өзлериниң күш-жигери менен жыйналғанларды тәси­йин қалдырып келген. Жаңабай палўан, Сапалақ палўан, Сатыпалды Мылтықбаев, Өмирбек Айтымов, Шамурат пал­ўанлар той ҳәм Наў­рыз байрамларында қоңсылас жерлерден келген атақлы пал­ўанлар менен бел усласып, қарақалпақтың атын шығарғаны тарийхтан мәлим.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» ҳәм Өзбекистан Республикасы Конституциясы күнине бағышланып пайтахтымыздағы 2-санлы БЖӨСМде миллий гүрес бойынша дәстүрий «Телетурнир-2017», сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы кубогы болып өтти.

Миллий спортымыздың ғалабалығына ерисиў, бул спорт бойынша ерискен табысларымызды еле де жоқарылатыў, спорт шеберлерин жетилистириў ҳәм республикамыздың сайланды командасы қурамын муўапықластырыў мақсетинде өткерилген жарыс­қа қатнасқан палўанлар өз салмақ категорияларында беллесиўлер алып барды.

Жарыстың салтанатлы ашылыў мәресиминде сөзге шыққан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Денетәрбия ҳәм спорт бо­йынша мәмлекетлик комитети баслығы Ғ.Байниязов ҳәм басқалар бүгинги күни елимизде миллий спорт түрлеримизди, соның ишинде миллий гүресимизди раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып, бул жолда бир қатар ҳүжжетлер қабыл етилгенлигин атап өтти. Соның менен бирге миллий гүресимиздиң Азия ойын­лары бағдарламасынан орын алыўы оның халықаралық майданда абырайының буннан былай да артыўында айрықша әҳми­йетке ийе болатуғынын айтып өтип, қатнасыўшыларға табыслар тиледи.   

Күшли қарама-қарсылықлар, кескин гүреслер астында өткен телетурнир жуўмағында Нөкис қаласы командасы жеңимпазлықты қолға киргизген болса, Шымбай ра­йоны екинши, НМПИ командасы сыйлы үшинши орынларды ийеледи.

Кубок беллесиўлери жуўмағында  жеңимпазлар ҳәм сыйлы орын ийелери анықланып, олар диплом, кубок, медаль ҳәм естелик саўғалары менен сыйлықланды.

Қуралбай КЕҢЕСБАЕВ,

СҮЎРЕТТЕ: телетурнир жеңимпазлары.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF