Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:36:20, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ЖӘМӘӘТИНЕ АВТОБУС САЎҒА ЕТИЛДИ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў мақсетинде республикамызға сапарының екинши күни пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы талантлы балалар мектеп-интернатында да болған еди.

Елимиз басшысы оқыў орнында жаратылған шараятлар менен танысты. Республикамыздың жазыўшылары, оқыўшы-жаслар ҳәм олардың устазлары менен сәўбетлести. Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық ша­йыры, Өзбекистан Қаҳарманы Ибрайым Юсуповтың қарақалпақ ҳәм өзбек әде­биятының раўажланыўына қосқан үлкен үлесине, атақлы шайыр дөретиўшилигиниң жаслар тәрбиясындағы әҳмийетине тоқтап өтти. Усындай талантлы балалар мектеплери оқыўшылары арасында таңлаў өткерип барыў мақсетке муўапық екенлигин билдирди. Ушырасыў соңында жәмәәтке елимизде ислеп шығарыл­ған “ICUZU” маркалы автобус саўға етти.

Өткен екшемби күни мектеп-интернатына Президентимиздиң саўғасы-   “ ICUZU ” автобусын тапсырыў салтанаты болды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов елимизде талантлы жасларды қоллап-қуўатлаў бағдарында әмелге асырылып атырған илажларға тоқтап өтти. Президентимиздиң усы жыл басында республикамызға сапары ўақтында талантлы балалар мектеп-интернатын қурыў, оның алдындағы майданға шайыр естелигин орнатыў,  оқыў орны базасында киши баспахана шөлкемлестириў бойынша берген усыныслары өз мүддетинде сапалы етип питкерилди.

Нәтийжеде республикамыздың барлық қала ҳәм ра­йонларынан, ең шетки аўылларынан келген талант­лы оқыўшылар кең ҳәм жақтылы, барлық қолайлықлар­ға ийе имаратта билим алыў имканиятына ийе болды.

— Өткен қысқа ўақыт ишинде пайтахтымыздың көркине-көрик қосатуғын бундай заманагөй оқыў орны имаратының бой тиклеўи, әлбетте, бәршемиз ушын әжайып саўға болды,-дейди мектеп-интернат директорының орынбасары Зульфия Сәтбаева. — Бул жерге республикамыздың барлық жерлеринен 216 билимли ҳәм талантлы оқыўшы тест және сәўбетлесиў жолы менен қабыл етилди. Олардың барлығы келешегинен үлкен үмит күттиретуғын оқыўшылар болып табылады. Елимиздиң басшысы менен болған ушырасыўда олардың талантына жоқары баҳа берилди ҳәм  атақлы шайырдың избасарлары болып жетилисиўине тилеклеслик билдирди.

— Президентимиз бенен болған ушырасыў бизиң өмиримизде есте қаларлық тарийхый ўақыя болып қалады,-дейди мектеп-интернат оқыўшысы Бердибек Айтмуратов. — Келешекте шайыр атамыздай белгили инсан болып жетисиўге ҳәрекет етемиз.

Мектеп-интернат оқыўшылары жаңа автобус­та қаламыз бойлап саяхат етти ҳәм бундай әжайып саў­ғасы ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылығын билдирди.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

М.Ҳабибуллаевтың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF