Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:38:56, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚЫРАҒЫЛЫҚТЫ ЕСТЕН ШЫҒАРМАЙЫҚ

Нөкис қалалық Өрт қәўипсизлиги бөлими хызметкерлери тәрепинен өрттиң алдын алыў бойынша бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Пайтахтымыз аймағында жайласқан мәкеме ҳәм кәрханаларда, оқыў орынларында, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында бул бағдарда тийисли үгит-нәсият жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, айырым пуқараларымыздың өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына бийпәрўалығы себепли қаламыздың айырым орынларында өртлер келип шықпақта.

Пикиримизди мысаллар менен тастыйықлайтуғын болсақ, 2017-жыл 16-июль күни «Байтерек» МПЖ аймағында жайлас­қан «Көкөзек» көшесиниң 21-жайында жасаўшы Мухамаддин Алламуратовтың үйинде электр тогы сымларының тәртипсиз жайластырылғанлығы себепли қысқа тутасыў жүз берип, өрт келип шыққан ҳәм жай бастырмасының 80 м2 майданы зыянланған. Ең ашынарлысы, үй ийе­си М.Алламуратов ўақыя бол­ған жерде набыт болған. 8-октябрь күни «Өзбекистан» көшеси 16-жайда жасаўшы Инкар Рзамбетова газден зәҳәрленип емлеўханаға түскен болса, оның үйине қыдырып келген жас өспирим, Әмир Темур көшеси 106-жайда жасаўшы Азамат Мәтсапаев ўақыя орнында набыт болған.

Нөкис қаласы аймағында жылдың басынан баслап усы күнге шекем 145 өрт жүз берген болса, келтирилген материаллық зыян 314 миллион 512 мың 450 сумды қурайды.

Ҳүрметли пуқаралар!

Ҳәзир қыс мәўсими өз ҳүкимин жүргизип, күнлер суўытып атырған бир мәҳәлде ҳәр қыйлы жылытыў үскенелерине болған талап артады. Егер бул үскенелерден пайдаланыўда өрт қәўипсизлиги қағыйдаларын сақламасақ, жоқарыдағыдай ашынарлы ўақыялардың жүз бермеўине ҳеш ким де кепиллик бере алмайды. Солай екен, қырағылықты бир минут та естен шығармайық!

 

М.УТЕМУРАТОВ,

Нөкис қалалық Өрт қәўипсизлиги бөлиминиң аға инспекторы, сержант.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF