Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:41:39, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МЕН  ҚАРАҚАЛПАҚТЫҢ  ПЕРЗЕНТИМЕН

Бүгинги күнде елимизде жасап атыр­ған түрли миллет ўәкиллери  өз-ара бир-бирин түсинип, олар менен дослықта ҳәм татыўлықта жасап атыр. Биз сөз етпекши болған инсан Республикамыздағы  қыстаўлы медициналық жәрдем орайы Нөкис филиалында  миллети кореец гинеколог-шыпакер Пак Стас. Оның миллети басқа болыўына қарамастан  алдына келген наўқас пенен қарақалпақ тилинде еркин, таза сөйлескенин көрип сүйиспеншилик сезим оянады.

Пак Стас 1968-жылы  Нөкисте зыя­лылар шаңарағында  туўылған. Шаңарақта олар еки перзент болып, екеўи де шыпакерлик кәсибин таңлап, ҳәзирги ўақытта қыз апасы Москва қаласында кардиолог шыпакер болып жумыс ислеп атыр.

— Мен усындай тыныш-татыў елде туўылғанымнан бахытлыман. Себеби, ҳәр бир миллет ўәкиллери ушын  Өзбекистан Республикасы  Конституциясында  көрсетилгениндей, мәмлекетимизде жасап атырған ҳәмме халықлардың  ана тили, үрп-әдетлери ҳәм  миллий дәстүрлерин раўажландырыўы ушын ҳәмме шараятлар жаратылған. Бүгинги күнде елимизде  усындай имканиятлардан  пайдаланып  атырған  жасларымыздың күннен-күнге саны артпақта. Солардың қатарында мениң де перзентлерим Россияда Казан қаласындағы халықаралық дипломатия  университетинде магистратурада  оқып атыр. Өмирлик жолдасым  Ем Ирина  рус тилинен оқыўшыларға сабақ береди, - дейди Стас Пак. ­ Мениң миллетим кореец болғаны менен мен өзимди қарақалпақтың перзентимен деп есаплайман. Себеби, қарақалпақ халқының  миймандослығын, кең­пейиллигин, дәстүрлерин,  миллий тағамларын жақсы көремен. Кишкене ўақтымнан  баслап қарақалпақ балалары менен ойнап өстим...

Әлбетте,  мәмлекетимизде жасап атырған ҳәр бир миллеттиң пуқаралары тең  ҳуқықлы болып, олар жәми­йетимиздиң раўажланыўы  ушын  өзлериниң салмақлы үлесин қосып атыр­ғаны ҳәммемизге мақтаныш.          

З.ЖАҚСЫМУРАТОВА. 

СҮЎРЕТТЕ: Стас Пак.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF