Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:51:05, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УЛЛЫ ӨЗГЕРИСЛЕРДИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

НӨКИС. Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында     8-декабрь — Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

Илажға Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ағзалары, Жоқарғы Кеңестиң депутатлары, қала ҳәм район ҳәкимлери, министрликлер, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, студент-жаслар, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының Мәмлекетлик гимнлери жаңлады.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов кирис сөз бенен ашты ҳәм алып барды.

Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министри Ж.Садыков Бас Нызамымыз Конс­титуцияның халқымыз турмысындағы, елимиздиң раўажланыўындағы тутқан орны ҳәм әҳмийети туўралы баянат жасады.

Атап өтилгениндей, елимиздиң ғәрезсиз раўажланыў бас­қышларына нәзер салар екенбиз, дөретиўши халқымыздың турмысында өшпес из қалдыр­ған сәнелерди көплеп ушыратыўымызға болады. Солардың қатарында ҳәр бир инсанның бахытлы ҳәм абадан турмысын, елимиздиң жарқын келешегин белгилеп берген Конституция­мыздың әҳмийетин халқымыз барған са­йын терең аңлап жетпекте. Себеби, Бас Нызамымыз ғәрезсиз ҳәм еркин турмыс кешириў, оны раўажланған демократиялық мәмлекетлер қатарына алып шығыў, ең тийкарғысы, инсан ҳәм оның қәдир-қымбатын ҳәр нәрседен жоқары қойыў, халқымыз ушын ылайықлы турмыс шараятларын жаратып бериў сыяқлы принцип және қағыйдалары менен әҳмийетли саналады. Сонлықтанда Конституциямыздың 25 жыллығын халқымыз көтериңкилик жағдайында күтип алмақта. Себеби, олар ерисилген нәтийжелер менен шекленип қалмас­тан, анық мақсетлер, исенимли қәдем менен раўажланыўдың жаңа басқышларына қарай бармақта.

Бунда ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында  алып барылып атырған кең көлемли дөретиўшилик жумыслар менен анық мақсетлерди өзинде жәмлеген Ҳәрекетлер стратегиясы, инсан ҳуқықлары ҳәм елимиздиң келешеги менен байланыслы Нызам дөретиўшилиги, «Халық қабыллаўханалары»ның шөлкемлестирилиўи, оларды ойландырып атырған машқалаларды шешиў илажлары, тараўларда алып барылып атырған реформалар айрықша орын тутпақта.  Халқымызды уллы дөретиўшилик ислерге руўхландыратуғын ўақыялар қатарында Елбасшымыз ирге тасын қойған узынлығы 101 километр болған Қоңырат-Мойнақ суў тармағының, «Нөкисэлектроаппарат» ЖШЖ қоспа кәрханасының, «Нөкис полимер» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң,   Қараөзек районындағы «Қарақалпақ цемент» кәрханасының, «Самсунг» бренди астында телевизорлар ислеп шығаратуғын кәрхананың, пайтахтымызда халқымыздың мақтанышы бол­ған шайырымыз И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатының пайдаланыўға тапсырылғанын атап өтиў орынлы. Буннан тысқары,  Нөкис қаласындағы «Имам ийшан Муҳаммед» жомъе мешитиндеги реконс­трукция, Әмир Темур бағындағы, пайтахтымыздағы бир қатар орайлық көшелердеги қурылыс және абаданластырыў жумыслары, спорттың олим­пиада ҳәм миллий 11 түри менен шуғылланыў имканиятына ийе комплекстиң, жақында ғана Бухара — Мискин жаңа темир жол линиясының пайдаланыўға тапсырылғаны елимиз экономикасының беккемленип атырғанлығын дәлиллейди.

Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы байрамы қарсаңында &атанымыздың ғәрезсизлигин беккемлеў, миллий идеяны раўажландырыў, руўхыйлығымызды тиклеў, өзлигимизди аңлаў жолында үлкен үлес қосқан, жар­қын таланты менен дөретиўшилиги, илимий жумысы, ҳадал хызмети, жасларды ана-Ўатанға муҳаббат, ғәрезсизлик идеяларына садықлық руўхында саламат ҳәм бәркамал етип тәрбиялаў және жәми­йетлик жумысларда белсене қатнас­қаны ушын республикамыздан  27 адам елимиздиң ҳүрметли атақлары ҳәм орденлери, сондай-ақ, бир қатар мийнет алдынғылары Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақлары ҳәм Ҳүрмет жарлықлары, Тийкарғы Нызамымыздың турмыстағы орны менен әҳмийетин кеңнен үгит-нәсиятлаў, жас әўладты нызамға ҳүрмет, Ўатанға меҳир және садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына мүнәсип үлес қосқан республикамыздан  1237 пуқара «Өзбекис­тан Конс­титуциясына 25 жыл» естелик белгиси  менен сыйлықланды. Илажда сыйлықлан­ғанларға ҳүрметли атақлар ҳәм орденлер, естелик белгиси салтанатлы жағдайда тапсырылды.

Мәжилисте Елликқала ра­йоны мәденият бөлимине қараслы «Бостан» қосық ҳәм аяқ ойын халық ансамблиниң көркемлик жақтан басшысы, Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери С.Сапаев, Әмиўдәрья районы ҳәкиминиң орынбасары, районлық Ҳаял-қызлар комитетиниң баслығы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери М.Ахмедова, «Нураный» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы, Қарақалпақстан халық жазыўшысы Ш.Уснатдинов, Беруний ра­йонының ҳәкими, сенатор Ф.Эрманов, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов, нураный Ж.Шылманов жыйналғанларды байрам менен қутлықлап, айрықша ҳүрмет ҳәм итибары ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдирди.

Илаж республика көркем өнер шеберлериниң ҳәм жас атқарыўшылардың байрам концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Мәжилиске Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Баслығы Н.Йўлдошев қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF