Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:58:40, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЛИЦЕЙ ОҚЫЎШЫСЫНЫҢ ТАБЫСЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 20-июньдеги «Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма бес жыллығын белгилеўге таярлық көриў ҳәм оны өткериў илажлары ҳаққында»ғы бийлиги ҳәм Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги Орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў орайының 2017-жыл 10-ноябрьдеги «Орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў системасында «Конституция — бахтымыз тийкары» республикалық таңлаўын өткериў ҳаққында»ғы буйрығы талапларына муўапық усы жылдың 1-декабрь сәнесинде Бухара нефть ҳәм газ санааты колледжинде таңлаўдың Өзбекистан көлеминдеги жуўмақлаўшы басқышы болып өткен еди.

Қуўанышлы тәрепи елимиздиң барлық ўәлаятларынан күшли оқыўшылар қатнасқан бул таңлаўда Әжинияз атындағы НМПИ академиялық лицейи социал-гуманитар пәнлер бағдарының 3-басқыш оқыўшысы Дәўлетбай Лепесбаев биринши орынды жеңип алып, 8 дәрежели диплом ҳәм баҳалы саўға — телевизор менен сыйлықланды.

— Дәўлетбай таңлаўда күткенимизден де ағла дәрежеде қатнасып, устазларының исенимин ақлады, - дейди лицей директорының руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары Гүлимхан Машарипова. — Таңлаўдың барлық шәртлери бо­йынша өзин ҳәр тәреплеме көрсетип, устазларын, ҳуқықтаныў пәни муғаллими Нийетулла Орынбетовты да үлкен қуўанышқа бөледи...

Соны айрықша атап өтиўимиз тийис, Дәўлетбайдың бул табысы тосыннан емес. Ол лицейдеги тәлим-тәрбия жумысларының дурыс жолға қойылғанынан, бул жердеги педагогикалық жәмәәттиң ҳәр бир ағзасының өз исине терең жуўапкершилик пенен қарайтуғынынан дерек береди. Лицейдиң оқыў, тәлим-тәрбия процесиндеги жетискенликлери ушын соңғы жылларда республикамызда «Ең үлгили академиялық лицей», Г.Машарипованың болса «Ең үлгили академиялық лицейи директорының руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары» номинацияларында жеңимпазлықты қолдан бермей киятырғаны бул пикиримизди тастыйықлайды.  

 

С.ЖАНИЕВ.

СҮЎРЕТТЕ: таңлаў жеңимпазы Д.Лепесбаев устазы Г.Машарипова менен.

Автордың түсирген сүўрети.      

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF