Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:55:35, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЙРЫҚША СӘНЕГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти    И.Кәримов Тийкарғы Нызамымыздың әҳмийетине тәрийп берер екен «Дүньядағы раўажланған демократиялық еллерде ҳеш бир пуқара, ҳеш бир адам өз социаллық жеке турмысы, өз нызамлы мәплериниң қорғалыўын Конституциясыз көз алдына келтире алмайды» -деп атап өткен еди. Ҳақыйқатында да, ҳәрқандай мәмлекеттиң абырайы ­ оның Конституциясы есапланады.

Быйыл Өзбекистан Республикасы Конституциясының қабыл етилгенине 25 жыл толды. Усы байрам мүнәсибети менен республикамыздың барлық орынларында ушырасыў кешелери шөлкемлестирилмекте. Усындай илажлардың бири Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминде болып өтти.

Илажды Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Президиумы баслығы Н.Айымбетов басқарып барды. Онда тарийх илимлериниң кандидатлары А.Жумашов ҳәм С.Нуржановлар сөзге шығып, Бас Нызамымыз болған Конституция елимиздиң уллы келешегиниң баслы ҳуқықый кепили сыпатында жәмийеттиң раўажланыўы ҳәм мәмлекет қурылысында социаллық-сиясий өзгерислерге тийкар салғанына айрықша тоқтап өтти.  

Илаж соңында өзлериниң пидайы мийнетлери менен көзге түсип киятырған тараў ўәкиллерин Конституциямыздың 25 жыллығы мүнәсибети менен көкирек нышанына миясар бол­ғаны менен қызғын қутлықлады.    

 А.ОРАЗОВ,  арнаўлы

хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF