Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:00:33, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БУХАРА — МИСКИН  ТЕМИР  ЖОЛ  ЛИНИЯСЫ  ПАЙДАЛАНЫЎҒА  ТАПСЫРЫЛДЫ

 Бизге белгили, Мәмлекетимиз басшысы Бухара ўәлаятына сапар етиў даўамында Бухара — Мискин жаңа темир жол қурылысында әмелге асырылып атырған перспективалы жойбарлар менен танысып, усы бағдардағы жумыслардың сапасын және де арттырыўға қаратылған бир қатар усыныслар менен  көрсетпелер берген еди.

Темир жолшылар Президентимиз тәрепинен билдирилген исенимди ақлап, қысқа мүддетте миллий ҳәм заманагөй транспорт коммуникация тармағының бир бөлеги Бухара — Мискин темир жол қурылысының биринши басқышын жуўмақлады.

Усы жыл 1-декабрь күни Бухара — Мискин жаңа темир жол линиясын пайдаланыўға тапсырыў мәресими болып өтти.

Илажда Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары, «Өзбекистан темир жоллары» Мәмлекетлик акционерлик компаниясының баслығы О.Раматов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Хорезм ўәлаятының ҳәкими И.Сабиров, Бухара ўәлаятының ҳәкими У.Барноев  шығып сөйледи.

Атап өтилгениндей, Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң усы жыл 13-марттағы «Бухара — Мискин темир жол линиясын қурыў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық, бул объектте қурылыс жумыслары жедел пәтлер менен алып барылды. Қурылысты сапалы ҳәм өз мүддетинде пайдаланыўға тапсырыў ушын 1500 ден аслам жумысшы-хызметкерлер, жол қурылысына тийисли тараў қәнигелери ҳәм 1 мыңнан аслам қүдиретли механизмлер тартылды. «Боштранслойиҳа» ак­цио­нерлик жәмийети тәрепинен жойбарластырылған жаңа темир жолдың улыўма узынлығы 355 километрди қурайды. Ҳәзирги ўақытта 335 километр аралыққа полат рельслер төселди, 20 километрине толық оңлаў жумыслары әмелге асырылды. Сондай-ақ, бул линияда 121 жасалма қурылмалар, 12 көпир ҳәм 6 өткел қурып питкерилди. 21,2 миллион кубометр көлемдеги топырақ жумыслары әмелге асырылды. Соның менен бирге, бул линияда бес — Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа станциялары және Машак, Азанир, Алабуға, Жақасай, Акчука разъездлери де қурып питкерилди. Жойбардың улыўма нырқы 283,1 миллион АҚШ долларын қурайды. Жойбар турмысқа енгизилгеннен соң поездлар ҳәрекетиниң тезлиги артады, олардың ҳәрекетлениў ўақты қысқарады, улыўма халқымызға бир қатар қолайлықлар жаратылады. Дәслеп, усы темир жол линиясы арқалы жүк поездларының қатнаўы әмелге асырылады. Бул болса усы аймақтағы қазылма байлықларды өзлестириў, олардан нәтийжели пайдаланыў ҳәм соның менен бирге жаңадан өндирислик кәрханаларды ашыўға тийкар жаратады.

Усы күнге шекем пайтахттан Үргенишке шекем қатнаўшы поездлар 1064 километр аралықты басып өтип, «Наўайы-Үшқудық-Мискин» магистралы арқалы ҳәрекетленетуғын болса, бул жойбардың қурып питкерилиўи менен поездлардың қатнаўы дерлик шама менен 100 километрге қысқарады. Бул жол ушын кететуғын ўақытты, жаныл­ғыны ҳәм басқа да қәрежетлерди үнемлеўге тийкар болатуғыны тәбийғый жағдай. Ҳәзирги ўақытта елимиздеги темир жоллардың улыўма узынлығы 6500 кило­метр­ден аслам аралықты  қурап, Бухара — Мискин жаңа темир жол линиясының пайдаланыўға тапсы­рыл­ғанынан кейин бул көрсеткиш дерлик 7 мың километрге шамаласады.

Темир жолдың екинши басқышында электрлестириў жумыслары әмелге асырылып, келешекте усы темир жол арқалы электропоездлардың қатнаўы жолға қойылады.

Бүгин пүткил Өзбекистанның аймақлары менен  регионларын қамтып алатуғын бирден-бир миллий темир жол тармағы қурылды. Бул арқалы жоқары тезликте ҳәрекетленетуғын, экологиялық жақтан қәўипсиз электропоездлар қатнаўының жол­ға қойылыўы биреўлер ушын әжайыбат болса, ал, айырымлар ушын күтилмеген жаңалық ҳәм және биреўлерге болса арзыў-нийетлериниң әмелге асыўы болды.

Салтанатлы илажда республика көркем өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF