Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:33:27, 17.01.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МҮРӘЖАТЛАР   ШЕШИМИН ТАППАҚТА

Жаңа редакцияда қабыл етилген Өзбекистан Республикасының «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары ҳаққында»ғы Нызамы мәмлекетимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет ҳәм күшли пуқаралық жәмийетин қурыўға, инсан ҳуқық ҳәм еркинликлери ҳәм де мәплерин қорғаўға қаратылған әҳми­йетли ҳүжжетлерден саналады.

Аралбойы транспорт прокуратурасы тәрепинен физикалық ҳәм юридикалық шахслар, сондай-ақ, исбилерменлердиң мүрәжатлары менен ислесиўде тийкарғы итибар олардың социаллық-сиясий, жеке ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин қорғаўға қаратылған.

Атап айтқанда, усы жылдың өткен 10 айы даўамында Аралбойы транспорт прокуратурасы тәрепинен 136 мүрәжатлар көрип шығылып, соннан 95 и шешилди ҳәм 41 и тийислилиги бойынша басқа уйымларға жиберилди. Шешилген 95 мүрәжаттың 17 си қанаатландырылып, пуқаралардың бузылған ҳуқықлары тикленди, ал, 75 мүрәжат ийелерине түсиниклер берилип, үшеўи бойынша мүрәжатта көрсетилген шағымлар тастыйықланбады. Келип түскен мүрәжатларды көрип шығыў даўамында анық­ланған нызамбузыўшылық жағдайлары бойынша 3 протест, 5 усыныснама, 6 қарар ҳәм пуқаралық судларға 5403,0 мың сумды өндириў ҳаққында 1 даўа арзасы киргизилди.

Сондай-ақ, прокуратураның қадағалаў аймағында жайласқан кәрхана ҳәм бирлеспелерде 2017-жылдың 10 айы даўамында физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатларының көрип шығылыўында нызам талапларының орынланыўы бо­йынша тексериўлер өткерилип, нәтийжесине көре нызам бузылыўы, оның келип шығыў себеплери ҳәм оған имканият жаратып берип атырған жағдайларды саплас­тырыў бойынша ти­йисли кәрханаларға 5 усыныснама киргизилди.

Басқа уйымларға жиберилген мүрәжатлар бойынша да көрип шығыўдың белгиленген мүддетине әмел етилиўи нызамшылықты өз ўақтында үйренип барыў, усы мүрәжатларды өз ўақтында көрип шықпаған айыпкер шахсларға тиккелей нызамда белгиленген жуўапкершилик шаралары көрип барылмақта.

Усы жерде айтып өтиў орынлы, нызамда физикалық ҳәм юридикалық шахслардың, мәмлекетлик уйымлар ҳәм мәкемелердиң ҳуқық ҳәм миннетлери тек ғана санап өтилмеген, ал, оларды әмелге асырыўдың механизмлери анық көрсетилген болып, бул нызам нормаларының орынланыўы мәмлекетлик уйымлар ҳәм мәкемелердиң жумыс нәтийжелилигин тәмийинлеўге де хызмет етеди.

У.СОБИРОВ,

Аралбойы транспорт прокуроры аға жәрдемшиси лаўазымында ис үйрениўшиси.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF