Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:59:35, 28.03.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘДЕНИЯТЫМЫЗҒА  ИТИБАРДЫҢ КӨРИНИСИ

Елимизде барлық тараўлар менен тармақлар қатарында мәденияттың ҳәм көркем-өнердиң, әдебияттың, ғалаба хабар қуралларының раўажланыўына үлкен итибар қаратылмақта. Халқымыздың бай мәдений мийрасын тиклеў ҳәм үйрениў мақсетинде бир қатар жойбарлар әмелге асырылмақта.

Әсиресе, Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң усы жыл 3-август күни елимиздиң дөретиўши зиялы ўәкиллери менен ушырасыўы миллий мәдениятымызды, әдебиятымызды ҳәм көркем-өнеримизди раўажландырыўға байланыслы әҳмийетли мәселелерди шешиў жоллары бойынша анық ўазыйпаларды белгилеп берген еди.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 12-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев басшылығында усы жылдың 3-августында мәмлекетимизде мәденият, әдебият ҳәм көркем-өнердиң раўажланыўы мәселелери ҳәм де дөретиўшилик шөлкемлер алдында турған әҳмийетли ўазыйпалар ҳаққында»ғы өткерилген мәжилис баянламасы ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң мәденият, әдебият ҳәм көркем-өнер тараўында қабыл етилген Пәрман ҳәм қарарларының орынланыўын тәмийинлеў бойынша республикамызда бир қатар унамлы жумыслар әмелге асырылмақта.

Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2017-жыл 13-октябрьдеги 254-б-санлы бийлиги қабыл етилди. Усы бийликке муўапық Қарақалпақстан Республикасындағы театр ҳәм концерт шөлкемлерине зәрүр болған автотранспорт, жақтыландырыўшы үскенелер, кондиционер, саз-әсбаплары ҳәм сес күшейттириўши үскенелер алыў ушын 826 034 000 (сегиз жүз жигирма алты миллион отыз төрт мың) сум қаржы Қарақалпақстан Республикасы жергиликли бюджетиниң дәраматлар режесиниң артық орынланған бөлеги есабынан ажыратылды. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрына «ISUZU» автобусы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министрлигине «Lasetti» автомашинасы, Қарақалпақ мәмлекетлик Қуўыршақ театрына «Дамас» автомашинасына қаржы өткерилди.

Сондай-ақ, Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамаша­гөйлер театрының сахна перделерине жергиликли бюджеттен 200 миллион сум ажыратылмақта. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрына, «Ай­қулаш жулдызлары», «Әмиў толқыны», «Гулзар» қарақалпақ мәмлекетлик этнографиялық ансамбллерине, Өзбекистан Көркем-өнер дөретиўши жәмәәтлер бирлеспеси Қарақалпақстан бөлимине, «Нөкис винозаводы», «Қарақалпақ шарапсаўда» АЖ, «Беруний шарапсаўда», «Қоңырат шарап саўда», «Тақыятас шарапсаўда», «Елликқала шарапсаўда» ҳәм «Төрткүл шарапсаўда» кәрханалары тәрепинен қәўендерлик қаржыларын ажыратыў нәзерде тутыл­ған.

Бундай қәўендерлик қаржыларының ажыратылыўы мәдениятымыздың раўажланыўына және де унамлы тәсирин тийгизери сөзсиз. Бул ушын ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиеёвқа терең миннетдаршылық билдиремиз.

П.АЙТМУРАТОВ,

Қарақалпақстан Республикасы мәденият министри.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF