Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:53:28, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖЕМИСЛИ ӨТКЕН ОН БЕС ЖЫЛ

Ғәрезсизлигимиздиң өткен шерек әсирден аслам ўақты ишинде, әсиресе, соңғы жылларда елимиздиң барлық тараўларындағы сыяқлы дене тәрбиясы ҳәм спорт саласындағы жетискенликлеримиз халқымыздың барлық қатламын бирдей қуўандырмақта. Мысалды алыстан излемей-ақ, 2016-жылы Бразилияның Рио де Жанейро қаласында болып өткен XXXI жазғы олимпиада ойынлары, оның бержағында быйыл Әзербайжанның Баку қаласында өткерилген IV Ислам дослық ойынлары менен жақында Түркменстанның Ашхабад қаласында жабық объектлерде ҳәм жаўынгерлик өнерлери бойынша шөлкемлестирилген V Азия ойынларында мәмлекетимиз спортшыларының ерискен табысларын елимиз тарийхының жылнамасына алтын ҳәриплер менен жазып қойса арзыйды.

Спортшыларымыздың бундай жетискенликлерди қолға киргизиўинде буннан он бес жыл бурын, анығырағы, 2002-жылдың 24-октябринде елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримовтың Пәрманы тийкарында шөлкемлестирилген Өзбекистан Балалар спортын раўажландырыў қорының салмақлы үлеси бар, десек асыра айтқан болмаймыз.

Сол нәрсени айрықша атап өтиў керек, бул қордың тийкарғы ўазыйпасы — физикалық ҳәм руўхый саламат әўладты тәрбиялаў ушын шараятлар жаратыў, балаларды спорт пенен турақлы шуғылланыўға тартыў, спорт объектлеринен нәтийжели пайдаланыўды тәми­йинлеў, балалар спортын раўажландырыў, әсиресе, аўыллық жерлерде дене тәрбиясы ҳәм спорт пенен турақлы шуғылланыўға ерисиў, оқыўшы-жаслардың бос ўақытларын мазмунлы өткериўге ерисиўден ибарат.

Балалар спортын раўажландырыў қорының он бес жыллық тарийхына нәзер салар екенбиз, әмелге асырылған жүдә көп жумыслардың гүўасы боламыз. Бириншиден, елимиз спортшыларының жәҳән, Азия чемпио­натларында, олимпиада ойын­ларында, халықаралық турнирлерде ерискен ҳәм ерисип атырған табысларына әйне балалар спортында тийкар жаратылған болса, екиншиден, бүгинги күнде миллионлаған ул-қызларымыз әйне Балалар спортын раўажландырыў қорының қәўендерлигинде қурып питкерилген заманагөй спорт залларында ҳәм объектлеринде өзлери қызыққан спорт түрлери менен турақлы шуғылланып келмекте.

Өткен жыллар (2003-2016) даўамында Қарақалпақстан Республикасы Балалар спортын раўажландырыў қорының қаржылары есабынан жәми 167 объект қурып питкерилип, пайдаланыўға тапсырылған болса, соның 147 си спорт объектлери, 20 сы болса балалар музыка мектеплери болып табылады.

Атап айтқанда, 3 дана I ТИП ли, 2 дана II ТИП ли, 5 дана V ТИП ли спорт объектлери, 1 жабық манеж, 95 мектеп жанынан спорт заллар жаңадан қурылып, пайдаланыўға берилди. Соның менен бирге, 31 спорт объектлери ҳәм майданшалар реконструкциядан шығарылды. 4 жабық жүзиў бассейни, 6 спорт майданшасы ҳәм 20 балалар музыка мектеплери қурылып, пайдаланыўға тапсырылды.

Қордың быйылғы жылға белгиленген мәнзилли бағдарламасы тийкарында 3 объектте капитал реконструкция жумысларын алып барыў белгиленген.

1-октябрьде пайтахтымыздың М.Жуманазаров көшеси бойында (бурынғы «Айдын жол» базары аймағында) барлық қолайлылықларға ийе спорт комплексиниң пайдаланыўға тапсырылыўы жас спортшыларымыз ушын әжайып саўға болды. Сондай-ақ, «Арал» жүзиў бассейни ҳәм Шоманай ра­йонындағы Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң 960 орынға мөлшерленген трибуналы стадионын 1-ноябрьге пайдаланыўға тапсырыў режелестирилген. Сондай-ақ, өткен жылы Балалар спортын раўажландырыў қоры тәрепинен мектеплердиң спорт залларына ҳәм спорт мектеплерине 32 атамадағы спорт инвентарьлары алып келинди.

Бүгинги күнде оқыў орынларында тәлим-тәрбия алып атырған 6 жастан 18 жасқа шекемги 350 мыңнан аслам оқыўшы-жасларымыздың 171 мыңнан асламы қызлардан ибарат болса, спорт пенен турақлы түрде шуғылланып киятырған 161 мыңнан аслам (60,9 процент) оқыўшы-жасларымыздың 64 мың 100 ден асламын спортшы қызлар (51,7 процент) қурайды.

Соны да атап өтиўимиз тийис, кейинги жылларда республикамызда қызлар спортын, соның ишинде спорттың қылышпазлық, ат спорты, көркем гимнастика, жүзиў ҳәм синхрон жүзиў түрлерин раўажландырыў мәселесине айрықша итибар қаратылмақта.

Мине, усындай жоқары итибар нәтийжесинде соңғы жылларда бир қанша спортшы жасларымыз жәҳән ареналарында ҳәм халықаралық жарысларда өзлериниң нелерге уқыплы екенин көрсетиў бахтына миясар болмақта.

Дүньяның бир қатар мәмлекетлеринде өткерилген спорт ойынларында елимиздиң байрағын бәлент көтерип, халқымыздың мақтанышына айланып атыр­ған бундай жасларымызды көплеген мысалларда көриў мүмкин.

Атап айтатуғын болсақ, 2015-жылы 17-23-август күнлери Япония пайтахты Токио қаласында шотокан каратэ бойынша өткерилген жәҳән чемпионатында Нөкис қаласындағы 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби тәрбияланыўшысы Айсәнем Алламбергенова бир алтын, еки қола медальды қолға киргизип, жәҳән чемпионы атанған болса, 25-30-август күнлери Босния Герцеговина мәмлекетиниң пайтахты Сараево қаласында еркин гүрес, грек-рим гүреси ҳәм ҳаял-қызлар гүреси бойынша жаслар арасында өткерилген жәҳән чемпионатынан Нөкис Олимпия резерв­лери колледжи оқыўшылары Турабек Тиркашов алтын, Шаходат Жоллыбаева қола медаль менен оралды. Сондай-ақ, быйыл август айында Токиода шотокан каратэ бойынша өткерилген XIII жәҳән чемпионатында пайтахтымыздағы 2-санлы балалар спорт мектебиниң тәрбияланыўшылары Гүлназ Султашова бир-бирден алтын, гүмис ҳәм қола, Алламурат Орынбаев болса бир гүмис ҳәм бир қола медальларын жеңип алды. Ал, 12-16-октябрь күнлери Сербияда самбо бойынша жаслар арасында өткерилген жәҳән чемпионатында ҚМУ студенти Клара Дәрменбаева алтын медальды қолға киргизип, пүткил халқымызды қуўанышқа бөледи. Әлбетте, булар жас спортшыларымыз ерискен табыслардың айырымлары ғана. Оларға қоса Рио олимпиадасында 6-орынды, Бакудеги Ислам дослық ойынларында ҳәм Ашхабадтағы Азия ойынларында биринши орынларды жеңип ал­ған аўыр атлетикашымыз Рустам Жаңабаевтың да әйне балалар спортынан жетилисип шыққанын нәзерде тутсақ, қор тәрепинен исленген жумыслардың салмағы және де артады.

Жуўмақластырып айт­қанда, Балалар спортын раўажландырыў қорының алдына қойылған ўазыйпаларды орынлаў, оқыў орынларында 6 жастан 18 жасқа шекемги оқыўшы-жаслар арасында спорт түрлерин ғалаба ен жайдырыў ҳәм жетилистирип барыў, мәҳәллелерде жаслар арасында мәдений илаж байланысларын күшейтиў, Олимпия спорт түрлерин раўажландырыў, талантлы спортшыларды таңлап алыў, оларды турақлы қоллап-қуўатлаў, ақырғы жуўмақта болса ҳәр тәреплеме раўажланған, саламат әўладты камалға келтириўге үлес қосыў, қорымыздың тийкарғы мақсети болып қала береди.

 

Жеңис  ТУРДЫМУРАТОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Балалар спор­тын раўажландырыў қорының директоры.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF