Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:51:40, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПӘН АЙЛЫҒЫ ШЕҢБЕРИНДЕ

Мектеп оқыўшыларының пәнлер бойынша бослықларын толтырыў, сабақларға қызығыўшылығын арттырыў ҳәм ҳәр бир пәнди терең өзлестириўге бағдарлаўда пән айлықларының орны айрықша болмақта.

Өткен сентябрь айында география-экономика пәнлериниң айлығы мектеплерде жоқары шөлкемлескенлик дәрежеде болып өтти. Бул пән айлығы шеңберинде оқыўшылар менен бирликте көплеген илажлар әмелге асырылып, мектебимиздиң география ҳәм экономика пәни муғаллимлери тәрепинен оқыўшылардың пәнлер бойынша билимлерин тереңлестириў мақсетинде ашық сабақлар ҳәм оқыўшылар арасында жарыс, таңлаўлар өткерилди. Атап айтқанда, 5-6-класс оқыўшылары арасында «География әлемине хош келипсиз!»  атамасында кеше, «Географ саяхатшылар» ҳаққында ана тили менен инглис тилинен мағлыўматлы шығарма жазыў, «Сиз оны таныйсыз» атлы сүўретлер, 7-класс оқыўшылары арасында «Ең жақсы контур карта исленбеси» таңлаўы, 9-класс оқыўшылары менен «Исбилерменлер жарысы» ҳәм «Жас географлар» кешелери шөлкемлестирилди. Сондай-ақ, оқыўшылардың билимлериндеги бослықларды толықтырыў мақсетинде қосымша сабақлар менен бирге «Дөңгелек стол» сәўбетлери өткерилди. Ал, пән айлығының жуўмағында «Айдың ең билимдан класы» атамасында жарыс болып, мектебимиздеги билимли класс анықланды. Соның менен бирге, экономика пәни муғаллими Г.Өтемуратованың «Ислеп шығарыў ҳәм оның факторлары», география пәни оқытыўшысы Г.Исмайлованың «Литосфера. Жер рельефи», «Жәмийет пенен тәбияттың өз-ара байланыслылығы ҳәм тәсири» темаларында өткен көргизбели ашық сабақлары оқыўшыларда айрықша тәсир қалдырып, олардың бул пәнлер бойынша билимлерин және де беккемледи.

 В.МӘЎЛЕНБЕРДИЕВА,

Нөкис қаласындағы 7-санлы улыўма орта билим бериў мектеби муғаллими.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF