Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:49:25, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АҒАШ  КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН  ӨРТТЕН ҚОРҒАЙЫҚ

Өртлер санаат кәрханаларында, қурылыс имаратларында, турақ жайларда, аўыл ҳәм халық хожалығының барлық тараўларында жүз бериўи мүмкин болған, жеткизген зыяны тәрепинен тәбият апатларына теңлестирилген ҳәдийсе есапланады. Олар үлкен зыян келтириўи менен бирге бахытсыз ҳәдийселер — зәҳәрлениў, күйиў жарақаты ақыбетинде адамларды өмирден алып кеткен жағдайлар да көплеп ушырасады.

Соның ушын да, өртке қарсы гүресиў барлық пуқаралардың баслы ўазыйпасы есапланады. Улыўма өрт шықпаўын тәмийинлеў, шыққан жағдайда оның раўажланып, тарқалып кетиўиниң алдын алыў инсан саламатлығы ҳәм оның өмирин, материаллық байлықларды сақлап қалыўға қаратылған ис-илажлар болып, бул мәселелер мийнетти қорғаўдың бир бөлими есапланады.

Ҳәзирги  күнде қурылыста ағаш өнимлери ҳәм конструкциялары кең қолланылмақта. Ағаш өнимлери өзиниң қолайлылығы менен бир қатарда тез жаныўшы қәсийетке ийе болған материал есапланады. Оның ашық ҳалдағы төмен калориялы жаныўы, сондай-ақ, қыздырылған бу­йым ҳәм газлерден де келип шығыўы мүмкин. Ыссылық температурасы 1250 С та қызғанда ағаштың ығаллығы пуўланады, соң ол жаныўшы газлерди ажыратып шығарады. Ыссылық 2100 С тан артып, жаныў орайы пайда болғанда бул газлер жанады ҳәм ыссылық көтериледи, бул үлкен ыссылық ажыралыўы нәтийжесинде экзотермик басқышқа өтеди. Бул бағдарда алымларымыз көплеп излениўлер алып барған. Ерисилген табысларға қарамай ағаштың жаныў машқаласы улыўма шешимин тапты деп болмайды. Ағашты 2 түрли усылда, яғный, ишки ҳәм сыртқы жалыннан қорғаў жолы менен жаныўшылығын пәсейттириў мүмкинлиги анықлан­ған. Стандарт лист көринисиндеги ағаш материалларының салыстырма майданының үлкенлиги себепли өртке қәўпи жоқары есапланады. Соның ушын, бул материалларды өрттиң пайда болыўы ҳәм раўажланыўы жүдә тез әмелге асыўы мүмкин болған объектлерде, яғный, қурылыста, мебель ислеп шығарыў цехларында, транспортларда қолланыў шекленген. Егер де, өз турақ жайымызда ҳәм басқа да халық хожалығы объектлеринде ағаш конструкцияларын өртке қарсы химиялық еритпе менен кеминде жылына бир мәрте дәрилеп турсақ, өрттиң пайда болмаўын ҳәм тез тарқалыўының алдын алған боламыз.                  

Амантай  ТӨЛЕГЕНОВ,

Нөкис қалалық Өрт қәўипсизлиги бөлими инспекторы, сержант.    

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF