Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:09:31, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЫНЫШЛЫҚ  САҚШЫЛАРЫ  БӘРҚУЛЛА САПТА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 10-апрельдеги «Ишки ислер уйымларының жумыс нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыў, жәмийетлик тәртипти, пуқаралардың ҳуқықларын, еркинликлери менен нызамлы мәплерин исенимли қорғаўды тәмийинлеўде олардың жуўапкершилигин күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманын орынлаў бағдарында республикамызда бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Бунда баслы итибар халықтың тыныш ҳәм абадан турмыста жасаўын тәмийинлеў, жынаятшылыққа ҳәм басқа ҳуқықбузарлықларға қарсы гүресиў, жәмийетлик тәртипти сақлаў, сондай-ақ, пуқаралардың ҳуқықларын, еркинликлери менен нызамлы мәплерин қорғаўға қаратылмақта.

— Президентимиз тәрепинен усы жылы 17-август күнги мәжилисте атап өтилген кемшиликлерди сапластырыў, жынаятшылыққа қарсы гүресиў ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў мақсетинде илажлар қабыл етилип, бүгинги күни орынланыўы тәмийинленбекте,-дейди Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳуқықбузарлықлар профилактикасы басқармасының баслығы Кеңесбай Нурабуллаев. — Атап айтқанда, ра­йонлық ҳәм қалалық ишки ислер бөлимлери хызметкерлери, жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының белсендилерин қамтыған ҳалда, ҳәр биринде 40-50 адамнан ибарат еки жөнелисте отряд шөлкем­лестирилип, оператив-профилактикалық илаж өткерилмекте.

Соның ишинде «Түн» илажы шеңберинде ҳуқықбузарлыққа жол қойған ҳәм гүман туўдыр­ған 35960 пуқара ишки ислер бөлимлерине алып келинди. Сондай-ақ, 912 шахс профилактикалық есапқа алынған болса, бурын судланған 27 пуқараға судлар тәрепинен ҳәкимшилик бақлаў орнатылды. Өзбекистан Республикасында болыў қағыйдасын бузған шет елли 18 пуқара мәжбүрий түрде елимиз аймағынан шығарып жиберилди. Профилактика инспекторлары тәрепинен ишиўшиликке берилген 176 адам, нәшебентликке берилген 12 адам, руўхый кеселликке шалынған 80 адам суд тәрепинен мәжбүрий емлениўге жиберилди. Жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында ИИБде есапта тур­ған пуқаралардың оқ атар қуралларының сақланыў жағдайы тексерилип, нызамсыз сақланып атырған 12 оқ атар қуралы, 11 дана оқ дәри анықланды. Бул бағдарда алып барылған үгит-нәсият жумысларының нәтийжесинде пуқаралардың өз ерки менен 35 оқ атар қуралы ИИБне алып келип тапсырылды. Илаж барысында пуқаралардан диний мазмундағы 16 материал,  4625,3  грамм нәшебентлик затлар алынды. Соның менен бирге, шет ел валютасының нызамсыз сатылыўы бойынша 18, жанылғы майлаў материалларының нызамсыз сатылыўы бойынша 17 жағдай анықланып, ҳуқықбузарларға тийисли шара қолланылды.

— Жынаятшылықты азайтыў бойынша Президентимиз үлкен басламаларды турмысқа енгизип атыр. Республикамызда оның нәтийжеси қандай болмақта!

— Айта кететуғын нәрсе, усы жылдың өткен тоғыз айы даўамында республикамыз аймағында улыўма жынаятшылық, соның ишинде аўыр ҳәм жүдә аўыр түрдеги, ҳаял-қызлар, жумыссызлар, топарлар тәрепинен, бурын судланғанлар тәрепинен исленген жынаятлар, жәмийетлик орынлардағы жынаятлардың азайыўына ерисилди. Бул бойынша алып барылған илажлар нәтийжесинде аўыр ҳәм жүдә аўыр түрдеги бир де жынаяттың жүз бермеўине ерисилди. Илаж шеңберинде жынаят ислеп, излеўде болған 17 шахс қолға алын­ған болса, алдыңғы жыллары исленген 92 жынаяттың ашылыўына ерисилди.

Аймақларда жүз берген жынаятлар ямаса кеўилсиз ўақыялар сол жердиң өзинде кең жәмийетшиликтиң, «айыпкер­лер»диң  ҳәм олардың ата-аналары, жақынларының қатнасында көрип шығылып, оның алдын алыў ҳәм келешекте болдырмаў илажлары көрилмекте. Усының нәтийжесинде республикамыз аймағындағы 405 пуқаралар жы­йынынан 83 инде бирде-бир жынаят жүз бермеди.

Буның менен шекленип қалмастан, усы жылдың 10-июлинен баслап барлық қала ҳәм ра­йонларда «Түнги хызмет» шөлкемлестирилди. Жергиликли ҳәкимликлердиң қарары менен бул хызметке жәми  852 хызметкер бекитилген болса, соннан 402 си жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери болып табылады. Бир ғана пайтахтымыз Нөкис қаласында қәўипсизликти тәми­йинлеў мақсетинде 17 автопатрул,  3 велопатрул ҳәм  10 пиядапатрул хызмети шөлкемлестирилип,  оған патрул-пост хызмети жөнелиси бойынша  60 хызметкер қатнастырылмақта.

— Президентимиз  тәрепинен атап өтилген кемшиликлерди сапластырыў бо­йынша қандай илажлар әмелге асырылмақта!

— Ҳақыйқатында да, быйыл­ғы жылдың өткен дәўиринде профилактикалық жумысларда жол қойылған кемшиликлер нәтийжесинде қасттан денеге аўыр жарақат салыў, алдаўшылық жынаятларының көбейиўине жол қо­йылды. Жүз берген жынаятлар терең үйренилип,  таллап көрилгенде, тийкарынан олардың бурын судланған ҳәм жумыссыз пуқаралар тәрепинен исленгенлиги мәлим болды. Атап айтқанда, жынаят ислеген 196 пуқара бурын судланған болса, 391 пуқараның жумыссыз екенлиги анықланды.

Президентимиздиң баянатында республикамызда бурын судланған 833 пуқараның жумыссыз екенлиги қатаң сынға алынған еди. Бул кемшиликлерден тийисли жуўмақ шығарған ҳалда қалалық ҳәм районлық бәнтликке көмеклесиў орайлары менен биргеликте бул пуқаралардың дизими алынып, жумысқа орналастырыўдың барлық илажлары көрилмекте. Қайта жынаят ислеўге жол қойдырмаў мақсетинде оларға пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының белсендилери, профилактика инспекторлары бириктирилген. Әмелге асырылған илажлар нәтийжесинде бүгинги күнде бурын судланған 439 пуқара жумыс­қа орналастырылды.

— Ҳәр ҳәптеде өткерилип атырған «Профилактика күни» илажы қандай нәтийже бермекте!

— Бул илажларды өткериўге жәми 1863 хызметкер, соннан ишки ислер уйымларынан 766, басқа ҳуқық қорғаў уйымларынан 126 хызметкер,  жәмийетлик шөлкемлердиң 694 ўәкили қатнасты.

Илаж шеңберинде ишки ислер бөлимлерине 64964 шахс алып келинип, олардан 22307 пуқараға, соның ишинде 1237 пуқараға паспорт виза қағыйдаларын бузғанлығы ушын ҳәкимшилик баянламалар рәсмийлестирилди. Сондай-ақ, 56 пуқара реаблитация орайларына жат­қарылды. Бурын исленген 11 жынаят ашылған болса, жүз бериўи мүмкин болған 188 жынаяттың алды алынып, излеўде жүрген 19 шахс усланды. Адамлар көп топланатуғын орынларға, Орайлық базарларға, көп қабатлы үйлердиң жанына 268 видеобақлаў үскенеси орнатылды.

Профилактика инспекторларының жеке басламасы менен 37 кем тәмийинленген шаңараққа жәрдем көрсетилди. 812 пуқара жумысқа орналастырылды. 34 шаңарақтың жасаў шараятлары жақсыланды. Халқымыз арасында 9428 мәрте ушырасыў өткерилди.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 20-апрельдеги «Ишки ислер уйымларының профилактика инспекторларын хызмет үйлери менен тәмийинлеўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық профилактика инспекторлары заманагөй хызмет үйлери ҳәм жеңилликли банк кредитлери тийкарында сатып алынған жаңа автомашиналар менен тәмийинленбекте. Усы қарар тийкарында республикамыз аймағындағы 405 пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйым­лары аймақларындағы профилактика инспекторларын 372 хызмет үйи ҳәм автомашиналар менен тәмийинлеў режелестирилген. Жақында пайтахтымыздағы Ғәрезсизлик майданында болып өткен илажда профилактика инспекторларының өзлерине исенип тапсырылған аймақларда пуқаралардың тынышлығын ҳәм абадан турмысын тәми­йинлеў, еркинликлери менен нызамлы мәплерин қорғаўға салтанатлы ант бериў мәресими болып өтти. Республикамыздың басшылары, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Нызамшылық палатасының депутатлары, кең жәмийетшилик ўәкиллери, нураныйлар, жаслар қатнасқан илажда 125 профилактика инспекторына хызмет үйлери менен жаңа автомашиналар тапсырылды. Бул бағдардағы жумыслар даўам етпекте.

Ҳүрметли Президентимиздиң атап өткениндей, ишки ислер уйымлары халыққа өз ўақтында ҳәм сапалы жәрдем көрсететуғын профессионал структураға айланыўы,  ҳәр бир хызметкер «Халық мәплерине хызмет етиўди, адамлардың машқалаларын жүректен сезиниўди ҳәм оларды разы етиўди» өзиниң әдиўли хызмет ўазыйпасы деп билиўи тийис. Бул жолда күни-түни аянбай мийнет етип атырған хызметкерлерди кәсиплик байрамы менен қутлықлайман. Олардың машақатлы жумысларында табыслар тилеймен.

 

Д.АБИБУЛЛАЕВ.

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF