Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:57:56, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПАХТАНЫ  ӨРТТЕН САҚЛАЙЫҚ

Ҳәзирги күнлери республикамыздың барлық хожалықларында пахта жыйын-терими қызғын пәтлер менен алып барылмақта. Усындай жуўапкерли мапазда орынларда жүз бериўи мүмкин бол­ған өрттиң алдын алыў илажлары ҳәр биримиздиң итибарымызда болыўы керек. Азғана итибарсызлықтың ақыбетинде орны толмас ҳәдийселер жүз бериўи мүмкин. Сонлықтан да, мәўсим даўамында өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў, сонша мийнет есесине жыйнап алынған зүрәәтти набыт етпей сақлаўымыз зәрүр.

Республикамыздың барлық аймақларында жайласқан пахта тазалаў кәрханалары менен оларға қараслы болған пахта қабыллаў ҳәм сақлаў пункт­лериндеги насазлықлар ҳәм электр тармақларынан қағыйдаға муўапық пайдаланбаў нәтийжесинде өрт келип шығыўы мүмкин. Сонлықтан барлық илажлар қағыйдаға муўапық әмелге асырылып, жыйнап алынған зүрәәтти зая етпей сақлаў ушын төмендеги әмеллерге итибарлы болыўымыз керек:

- ҳәр бир пахта тазалаў кәрханасы ҳәм пахта қабыллаў пунктлери биринши дәрежели өрт өшириў қураллары ҳәм ушқын сөндиргишлер менен толық тәмийинлениўи шәрт;

-­ теримге қатнасыўшы барлық пахта териў машиналары, тракторлар, басқа да автомашиналар техникалық жақтан сазланып, биринши дәрежели өрт өшириў қураллары менен толық тәмийинлениўи керек;

- пахтаны тасыў ўақтында автомобиль кузовларының ҳәм трактор тележкаларының еденинде ашықлықлар болмаўы, пахтаның үсти шалша менен жабылыўы шәрт;

- пахта жыйын-теримине жәрдемге келген көмекшилердиң ўақтынша жасаў орынларына жуўапкер хызметкерлер бекитилиўи ҳәм өрт өшириў қураллары менен тәмийинлениўи тийис.

Сондай-ақ:

- пахта атызында, пахта қырманларында темеки шегиў, ашық оттан пайдаланыў, транспорт қуралларын оңлаў, оларға жанар май қуйыў;

- пахтаны тасыў пайытында тележка үстине адам мингизиў, пахта тасыў ушын насаз ҳәм жарамсыз техникалардан пайдаланыў;

- пахта жыйын-терими мапазында гидросистемалар, электр үскенелери насаз ҳәм ушқын сөндиргиши жоқ аўыл хожалығы техникаларын пахта тазалаў кәрханасы ҳәм пахта қабыллаў пункт­лерине киргизиў;

- жасаў орынларында ысытыў печьлерин 3 сааттан артық жағыў;

- жасаў орынларында ўақтынша тартылған электр ток сымларынан ҳәм насаз розеткалардан пайдаланыў, бир розеткаға бир неше үскенелерди жалғаў;

- газ плиталарына резина шлангаларды жалғап пайдаланыў ҳәм газ плита әтирапына жаныўшы затларды жақын қойыў;

- хананы жылытыў мақсетинде газ плиталарды жағып қойыў;

- жасалма электр ҳәм газ үскенелеринен бөлмени қыздырыў ушын пайдаланыў қадаған етиледи.

Жоқарыда көрсетилген өрт қәўипсизлиги қағыйдаларын өз ўақтында булжытпай орынласаңыз, бахытсыз ҳәдийселердиң алдын алып, халқымыздың миллий байлығы болған пахтаны өрттен сақлап қалыўға үлкен үлесиңизди қосқан боласыз.

С.НАБИХОНОВ,

Өзбекистан Республикасы ИИМ Өрт қәўипсизлиги бас басқармасы аға инженери, майор.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF