Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:58:59, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ КОММЕРЦИЯЛЫҚ   МАҚСЕТЛЕРГЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТУ­ЫН  ТРАНСПОРТ  ҚУРАЛЛАРЫ

Бажыхана қағыйдаларына муўапық, коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралы деп, бажыхана қадағалаўында турған товарларды ҳәм (ямаса) жолаўшыларды ҳақы есабынан ямаса бийпул тасыў ушын пайдаланылатуғын транспорт қуралына айтылады.

Коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралын бажыхана төлемлерин төлеўден шәртли азат етилген ҳалда бажыхана аймағына ўақтынша алып кириўге төмендеги жағдайларда жол қойылады, егер ол:

- сырт ел аймағында дизимнен өткен болса;

- товарларды ҳәм жолаўшыларды коммерциялық мақсетте тасыў ушын пайдаланылып атыр­ған болса;

- бажыхана аймағына сырт елдиң шахсы ямаса сырт елдиң шахсы ўәкиллик берген Өзбекис­тан Республикасының юридикалық ямаса физикалық шахсы тәрепинен алып кирилип атырған болса;

Ижара шәртнамасының предмети ямаса усы транспорт қуралына болған ҳуқықты Өзбекистан Республикасының юридикалық ямаса физикалық шахсына транспорт операциясын транспорт қуралын бажыхана аймағынан қайтарып алып шығыў жолы менен жуўмақлаўдан басқа мақсетте өткериўди нәзерде тутатуғын басқа шәртнама предмети болмаса.

Коммерциялық мақсетлерде қолланылатуғын транспорт қуралын ўақтынша алып кириў мүддети тасыўшының ямаса ўәкилликли шахстың арзасынан келип шыққан ҳалда ҳәм мөлшерленип атырған транспорт операциясының барлық жағдайлары есапқа алынып бажыхана уйымы тәрепинен белгиленеди. Онда коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралын бажыхана төлемлеринен азат етилген ҳалда ўақтынша алып кириўдиң улыўма мүддети ол алып кирилген сәнеден баслап тоқсан календарь күнинен аспаўы керек. Ўақтынша алып кирилген транспорт қуралын қайтарып алып шығыў усы транспорт опера­циясы тамамланғаннан кейин дәрҳал әмелге асырылыўы керек.

Коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралын бажыхана аймағынан тысқарыда қандай шахс тәрепинен ҳәм қандай мақсетлерде пайдаланылыўына қарамастан, егер ол бажыхана аймағында еркин айланыста тур­ған болса, ўақтынша алып шығыўға жол қойылады ҳәм бажыхана төлемлери өндирилмейди.

Коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралын ўақтынша алып шығыў мүддети еки жылдан аспаўы керек. Коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын ўақтынша алып шығылған транспорт қуралын бажыхана аймағына қайтарып алып кирип атырғанда, егер бажыхана аймағынан тысқарыда коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралы қайта ислеў операцияларынан өткерилмеген болса, бажыхана төлемлери төленбейди, оған оның пүтин сақланыўын және оннан пайдаланыўын тәмийинлеў, соның ишинде оған техникалық хызмет көрсетиў ҳәм оны оңлаў операциялары кирмейди.

Коммерциялық мақсетлерде пайдаланылатуғын транспорт қуралларының бажыхана рәсмийлестириўи транспорт қуралы ушын декларацияны бажыхана уйымлары тәрепинен қабыл етиў арқалы әмелге асырылады.

О.САХАТОВ,

«Хожели» шегара бажыхана посты инспекторы, бажыхана хызмети аға лейтенанты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF