Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:12:12, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТӘЖИРИЙБЕЛИ  ФЕРМЕРДИҢ  ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕРИ

Нөкис районының «Бақаншақлы» АПЖ аймағындағы фермер хожалықларының ағзалары ерте бәҳәрде 140,6 гектар егислик майдан­ға шигит сепкен еди.

Ғаўаша тәрбиясы дәўиринде агротехникалық илажларды өз ўақтында сапалы алып барыўы нәтийжесинде аймақтағы барлық фермер хожалықларының ағзалары да гүзде дийдиленгендей өним топлаўға ерисип, мәмлекетке 305,3 тонна орнына 310,6 тоннадан аслам пахта тапсырды ҳәм мәмлекетлик шәртнама режесин 101,7 процентке артығы менен орынлап шығыўға миясар болды.

Биз хызмет сапарымыз даўамында усы аймақтағы «Рустем» фермер хожалығының баслығы Аманбай Бердимуратов пенен ушырасып, бүгинги күнде фермер хожалығында исленип атыр­ған жумыслардың барысы менен жақыннан таныстық.

— Быйылғы жылдағы ҳаўа райы ғаўаша тәрбиясы ушын жүдә қолайлы келди, - дейди хожалық баслығы биз бенен сәўбетиниң басында. — Ерте бәҳәрде 10 гектар егислик майданға пахтаның       «С-4727» сортлы туқымын сепкен едик. Жазы бойы өнип шыққан ғаўаша нәллерин бирлеў, жабайы шөплерден тазалаў, қатар араларына ислеў бериў, өз ўақтында қандырып суўғарыў, минерал төгинлер менен азықландырыў, зыянкеслерге қарсы гүресиў, шырпыў, дефолиация ислеў сыяқлы агротехникалық илажлар өз ўақтында ҳәм сапалы әмелге асырылды. Усының нәтийжесинде биз гүзде шигит егилген майданларымыздан мол зүрәәт топлаўға еристик ҳәм гектарына 20 центнер орнына 30 центнерден өним жетистирип, шәртнамадағы 22 тонна орнына ел қырманына 30 тоннадан аслам пахта тапсырып, мәмлекетлик шәртнаманы артығы менен орынлап шығыўға миясар болдық. Усы жетистирген зүрәәттиң 25 тоннасы биринши сортқа қабыл етилди. Буннан тысқары, өткен жылда 10 гектар майданға егилген гүзлик бийдайдан да мол зүрәәт жетистирип, белгиленген шәртнама режени артығы менен орынлаўға еристик. 

Аўыл хожалық өнимлерин жетистириўди кеңейтиў мақсетинде быйылғы жылда хожалығымызда 2 гектар майданға мәш, помидор, 1 гектарға қаўын-ғарбыз, 2 гектар майданға алма ҳәм жүзим нәллерин ектик. Сондай-ақ, 10 гектар егислик майданға жоңышқа туқымын егип, оннан бир тегис нәл алыўға еристик. Алдағы ўақытларда тендерге қойыл­ған жерлерден тағы қосымша 40-50 гектар егислик жер алып, жоңыш­қа егиў көлемин кеңейтпекшимиз. Келешекте жоңышқа өнимин экспортқа шығарып сатып, хожалығымызға қосымша дәрамат табыўды жолға қоймақшымыз. Бул ушын бизде барлық шараятларымыз да, техникаларымыз да жетерли. Атап айтқанда, хожалығымызда жоңышқаны дәрилеўши агрегат ҳәм орыўшы комбайнымыз бар. Соның менен бирге, хожалығымызда 10-15 бас қарамал күтимли бағылмақта. Алдағы ўақытларда 500-1000 бас таўық сатып алып, халқымызға арзан баҳада гөш ҳәм мәйек өнимлерин жеткерип бериўди де жолға қоймақшымыз. Хожалығымызда бүгинги күни балықшылықты раўажландырыў бағдарындағы жумысларымызды да баслап жибердик. Атап айтқанда, аймағымыздағы кишкене көлге балық шабақларын әкелип жиберип, олардың раўажланыўы ушын барлық шараятларды жаратып атырмыз, - деп фермер бүгинги күнде хожалықта исленип атырған жумыслар ҳаққында бизге толып-тасып айтып берди.

Усы жумыслар менен бир қатарда келеси жылдың зүрәәти ушын 20 гектар майданға егилген гүзлик бийдайға тәрбия бериў ислери қызғын алып барылмақта.

 

С.ОРАЗЫМБЕТОВ, өз хабаршымыз.

Нөкис районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF