Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:09:34, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫ КҮШЕЙТИЎ УШЫН

Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Орта арнаўлы кәсип-өнер билимлендириўи орайының усы жылы 12-сентябрьдеги хатында республикамыз бойынша жәми 25 академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледж­лерине жоқары әскерий оқыў орынларына кириў ушын талабанларды таярлаў бо­йынша қосымша ўазыйпалар жүкленген еди.

Усы мүнәсибет пенен жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы 1-санлы академиялық лицейде илаж шөлкемлестирилди. Онда қорғаныўға көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеми ағзалары, «Мәҳәлле» қайырқомлық фонды, «Нураный» қоры, «Жаслар аўқамы», әскерий бөлимлер, ишки ислер, оқыў орайларының руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасарлары ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.

Тийкарғы мақсети — әскерий Ўатансүйиўшилик бағдарында тәлим ҳәм тәрбияны раўажландырыў, орта арнаўлы билимлендириў мәкемелериниң педагогикалық жәмәәтлериниң белгиленген ўазыйпаны терең аңлаўы ҳәм оған әмел етиўин тәми­йинлеўден ибарат болған бул илажда жасларда әскерий хызметке болған ҳәўес, умтылыс ҳәм қоллап-қуўатлаўды және де күшейтиў ушын оқыўшылар арасында жарыс шөлкемлестирилди. Бул жарыс бир неше басқышлардан ибарат болып, «Әскерлер маршы», оқыўшылар арасында автоматты қайта жыйнаў, турникке тартылыў, тосқынлықлар арасынан жуўырыў ҳәм оқыўшылар тәрепинен таярланған сахна көринислери болып өтти.

Илаж жуўмағында таңлаўды шөлкемлес­тириўде белсендилик көрсеткен муғаллимлер ҳәм жеңимпаз болған оқыўшылар естелик саўғалары менен сыйлықланды.

У.ҚОШҚАРОВА,

ҚМУ журналистика тәлим бағдарының 4-курс студенти.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF