Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:12:32, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БМШтың РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫ

Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң Раўажландырыў бағдарламасының елимиздеги турақлы ўәкили Хелена Фрейзер ханым ҳәм Щвейцарияның елимиздеги айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси мырза Оливье Шав  республикамызға келди.

Делегацияның мақсети республикамызда БМШтың раўажландырыў бағдарламасы шеңберинде Арал регионын раўажландырыў бойынша алып барылып атырған илажлардың барысын, Арал  дағдарысы ақыбетин жумсартыў бойынша Ҳүкимет тәрепинен әмелге асырылып атырған илажларды үйрениў ҳәм 2012-2016 және 2016-2019-жыллар­ға мөлшерленген БМШтың раўажландырыў бағдарламасы ҳәм Өзбекистан Ҳүкиметиниң биргеликте алып барып атырған илажлардың жуўмағы менен танысыўдан ибарат болды.

Делегация ағзаларын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов қабыл етти.

Илажда М.Ерниязов БМШтың бурынғы Бас хаткери Пан Ги Мунның 2010-жылы ҳәм  усы жылдың июнь айында ҳәзирги Басшысы Антониу Гутерриштиң  республикамызға сапары БМШ тәрепинен Арал машқаласына көрсетилип атырған дыққат-итибардың  ҳақыйқый көриниси болып табылатуғынын, сондай-ақ, БМШтың Раўажландырыў бағдарламасы тәрепинен Арал дағдарысынан жәбир көрип атырған регион халқының социаллық турмыс жағдайын жақсылаў бойынша 1998-жылдан берли бир қанша жойбарлардың турмысқа енгизилип, 2016-2019-жылларға мөлшерленген халықтың саламатлығын беккемлеўге қаратылған илажлардың әмелге асырылып атырғанын атап өтти.

Жақында Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясының 72-сессиясында Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев Арал машқалаларына  дүнья жәмийетшилигиниң дыққатын қаратты. Ҳақыйқатында да, Арал теңизи соңғы 40-45 жыл ишинде қурып кетип, оның ултанынан миллион тонналық қум ҳәм шаң тозаңлардың көтерилип атырғанын, Бас Ассамблея сессиясында Президентимиздиң усы мәселелерди жан күйдирип айтқанының өзи қарақалпақ халқына деген шексиз ҳүрметиниң белгиси екенин атап өтти. Сондай-ақ, Ҳүрметли Журтбасшымызға глобал мәселе — Арал машқаласын шешиў бойынша әҳмийетли пикирлерин дүньяның ең үлкен сиясий минберинен шығып билдиргени ушын терең миннетдаршылық билдирди.   

Мийманларға Аралбойы аймағында Президентимиздиң басшылығында жүргизилип атырған экономикалық реформалар, ерисилген жетискенликлер, соңғы ярым әсир даўамында Арал теңизи сегиз есеге киширейип, суўдың дузлылығы жигирма есеге артып кеткени ҳәм соның ақыбетинде илимпазлардың мағлыўматларына қарағанда ҳәр жылы теңиз ултанынан жетпис бес миллион тонна дуз және шаңның атмосфераға көтерилип атырғаны, регионда өсимликлер ҳәм ҳайўанатлар дүньясы генофондының тең ярымы жоқ болып кеткени ҳаққында  түсиник берилди.

2017-жылдың 18-январь күни қабыл етилген 2017-2021-жылларда Аралбойы аймағын раўажландырыў бойынша қабыл етилген Мәмлекетлик бағдарламасы экологиялық ҳәм социаллық-экономикалық жағдайды, республика халқының турмыс шараятын жақсылаў, Арал теңизиниң экологиялық дағдарыс ақыбетлерин жумсартыў бойынша инвестициялық жойбарларды өз ўақтында ҳәм нәтийжели турмысқа енгизиўге бағдарланған илажлар комплексин әмелге асырыўға қаратылған. Бағдарламада нәзерде тутылған илажларды әмелге асырыўды қоллап-қуўатлаўда донор шериклердиң муўапықластырылған қатнасы арқалы халықтың турмыс турақлылығының потенциалын арттырыўға бағдарланған, режелестирилип атырған инсан қәўипсизлиги бойынша көп шериклик мақсетли фондының айрықша орны бар екенлиги атап өтилди.

Сондай-ақ, республика басшысы Арал теңизиниң қурып кетиўи нәтийжесинде пайда болған экологиялық дағдарысларды жеңиллетиў бойынша БМШтың ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ДООН  агентликлериниң биргеликте жумыс алып барып атырғаны ушын терең миннетдаршылық билдирди.

Делегация ағзалары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариевтың қабыллаўында да болды. Мийманларға Республика Ҳүкимети тәрепинен Арал машқаласының ақыбетлерин жумсартыў бойынша кең көлемли илажлардың әмелге асырылып, регион халқының саламатлығын беккемлеўде көплеген халықаралық шөлкемлер менен биргеликте исленип атырған жумыслардың нәтийжеси ҳәм Раўажландырыў бағдарламасының аўыл хожалығы, денсаўлықты сақлаў, халықтың социаллық турмысын жақсылаў бойынша биргеликтеги илажлары унамлы нәтийже берип атырғаны атап өтилди.

Сапар даўамында мийманлар төменги Әмиўдәрья ирригациясы системасы басқармасында болып, ол жерде тараўда алып барылып атырған жумыслардың барысы менен танысып шықты ҳәм басқарма баслығы Ж.Узақовқа Раўажландырыў Бағдарламасы шеңберинде бирге ислесиўди раўажландырыў бо­йынша Швейцария агентлигиниң қаржыландырыўы менен алып келинген оргтехникаларды тапсырды.

 Сондай-ақ, мийманлар БМШтың раўажландырыў бағдарламасы ҳәм Бе­йимлесиў қоры жәрдеминде Ташкент Мәмлекетлик Аграр университети Нөкис филиалы жанындағы мәлимлеме-мәсләҳәт орайын, пайтахтымыздағы Өзбекистан Көркем өнер академиясы Қарақалпақстан бөлими менен биргеликте шөлкемлестирилген қол өнермент­шилигин раўажландырыў орайын, Қарақалпақстан майыплар жәмийети менен биргеликте шөлкемлестирилген тигиў цехын, Нөкистеги автоматластырылған метеорологиялық станциясын, сондай-ақ, И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик көркем өнер музейин барып көрди.

14-октябрь күни делегация ағзалары Мойнақ районында өз сапарын даўам еттирди.

Дәслеп олар қурып кеткен теңиздиң жағасындағы «Кемелер қойымшылығын», БМШ тың биргеликтеги бағдарламасы  тийкарында шөлкемлестирилген «Қарақалпақ шебери Манзура» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң тигиў ҳәм саўғалар ислеп шығарыў цехын, «Мойнақ компьютер сервис» ора­йын, автоматластырылған метеороло­гиялық станциясын, «Тикөзек» АПЖ аймағындағы 32-санлы Шаңарақлық поликлиникасына барып, ол жерлерде алып барылып атырған жумыслар менен танысты.                                                                                                         

Усы күнниң өзинде мийманлар Қанлыкөл районындағы «Бескөпир» АПЖ аймағындағы «Найман» елатлы пунктинде болып, биргеликтеги бағдарлама тийкарында аўыл халқына тартылған ишимлик суў тармағының ислеў процесин көзден өткерди ҳәм улыўма Республикада исленген жумысларға қанаатланыўшылық билдирди

 

Н.РЕЙПНАЗАРОВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF