Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:28:33, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АТЫЗЛАРДА ПАРТИЯ БЕЛСЕНДИЛЕРИ

Бүгинги күнде республикамызда барлық дыққат-итибар дийқанларымыздың жыл бойы тынымсыз мийнетлери арқасында жетистирилген пахта зүрәәтин жыйнап терип алыўға қаратылған. Усындай ийгиликли ислерден Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси ўәкиллери де шетте қалмады. Партия басшылары ҳәм хызметкерлери, депутатлар, «Жаслар қанаты» ҳәм «Ҳаяллар қанаты» белсендилери, басланғыш партия шөлкемлери жетекшилери, Нөкис қаласындағы бир қатар МПЖ турғынлары жақында «Ел қырманына өз үлесимизди қосамыз» сүрени астында Кегейли районы пахтакешлерине жәрдемге барды.

Илажды шөлкемлестириўден гөзленген тийкарғы мақсет — миллий байлығымыз есапланған пахтаны зая етпестен жыйнап-терип алыўда белсендилик көрсетип атырған пахтакешлерди қоллап-қуўатлаў ҳәм оларды хошаметлеў, аймақтағы пахтакешлер менен ушырасыў ҳәм де пахта зүрәәтин жаўын-шашын күнлерге қалдырмастан терип алыўға үлес қосыўдан ибарат.

— Бүгин партия басламасы менен бир топар белсендилер ҳәм депутатлар пахта теримине шықтық, - дейди Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиндеги ӨзМТДП топары ағзасы Алмахан Далымбетова. — Партия шөлкемлери ҳәм биз депутатлар пахта жыйын-теримине тартылып атырған теримшилердиң, әсиресе, жәмлеспеген жаслардың ўақтынша турақ жайларында жеткиликли шараятлар жаратылыўы, сапалы азық-аўқат өнимлери менен тәмийинлениўи ҳәм ис ҳақыларының өз ўақтында берип барылыўы сыяқлы бир қатар мәселелер менен танысып ҳәм буны қадағалап барыўға келисип алдық...

Усындай илажлар Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Нөкис қалалық ҳәм барлық районлық Кеңеслери тәрепинен де көтериңки руўхта шөлкемлестирилип, пахта атызларында үгит-нәсият ислери әмелге асырылмақта.

Бир күнлик пахта жыйын-терими даўамында пахта атызына шыққан 100 ден аслам белсендилер улыўма есапта 5 тонна 200 килограммнан артық пахта зүрәәтин терип алып, қырманға үлкен үлес қосты.

Илаж соңында алдынғы теримшилерге шөлкемлестириўшилер тәрепинен Ҳүрмет жарлықлары ҳәм естелик саўғалары тапсырылды.

У.ҚОШҚАРОВА,

ҚМУ журналистика тәлим бағдарының 4-курс студенти.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF