Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:52:17, 20.09.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЎЫЗБИРШИЛИК,  ЖӘМЛЕСКЕНЛИК  ­  ТАБЫС ТИЙКАРЫ

Әл-ҳасыл түске енген Қызылөзек далалары бүгин ғажжа-ғаж мийнет майданына айланған. Таң азаннан аўылдың жасы үлкен ақсақалларынан баслап жас кишилерине дейин тайда туяқ қалмай усы далаларға қарай асықпақта. Олардың ҳәр бириниң ойын бүгин пахтаны кешегиге қарағанда көплеў терип, кешқурын үйиме көбирек ақша алып қайтсам, деген шийрин қыяллар бийлеген. Аймақ фермерлери де бул кеўилли теримшилерди өзлериниң атыз басында жаратылған қолайлы мийнет шараятына қызықтырып шақырмақта.

— Ерте бәҳәрде жыйын аймағындағы фермер хожалықлары тәрепинен 270 гектар майданға шигит тасланған еди, - дейди бизге аўыл ақсақалы Мәмбеткәрим Пиримбетов. — Дийқанларымыздың жазы бойы тыным билмей ислеген пидайы ҳәрекетлериниң арқасында алтын гүз мәўсиминде атызларда мол зүрәәт топланды. Республика ҳүкимети ҳәм район басшыларының пахта жыйын-теримин шөлкемлескенлик пенен алып барыў бойынша ислеп шыққан ис-илажларының нәтийжесинде аўылымыз турғынлары арасында бул мапазға қатнасыўшылар саны ҳәр жылдағыға салыстырғанда әдеўир артты. Олар бүгинги күни бес отрядқа бөлинип жумыс алып бармақта. Терим пулының өз ўақтында берип барылыўы, қалаберсе, атыз басында мийнеткешлердиң өнимли жумыс ислеўи ушын қолайлы шараятлардың жаратылып берилиўи теримшилердиң күшине-күш қоспақта. Әлбетте, бундай илажлар өзиниң унамлы нәтийжесин берип, пахташылық пенен шуғылланыўшы 26 фермер хожалығынан 22 си өзиниң мәмлекетлик шәртнама режесин артығы менен орынлаўға миясар болды...

Ҳақыйқатында да, өз ўәдесине ҳәрдайым берк болған «Қызылөзек» хожалығының дийқан-фермерлери быйылғы жылы да районда бириншилер қатарында ел қырманына пахта тапсырыў шәртнамасын ақ жүзли-абырай менен орынлап шықты. Бунда аймақтағы «Рәўшан-Наўрыз», «Нөкис», «Сары алтын», «Баҳадыр», «Досберген», «Қосеке-Бегжан», «Кәрисжап» фермер хожалықлары салмақлы орын ийеледи. Еле атызларда пахта мол. Ҳәзирги ўақытлары аўыл турғынлары усы жетистирилген өнимниң бир де ханасын зая етпестен жыйнап-терип, ел қырманына тапсырыў ушын аянбастан ат салыспақта.

 

Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы хабаршымыз.

Шымбай районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF